กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > คืนความสุขให้ชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

คืนความสุขให้ชีวิต

ISBN 978-974-650-900-8
โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ ร.ร. วรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

ทุกวันนี้เรามัวแต่เลือกสิ่งที่ไม่เป็นสาระ

เลือกสิ่งที่ไม่สำคัญกับชีวิตมามากพอแล้ว

ถึงเวลาที่เราจะหันมาเลือกสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของชีวิต

อะไรจะสำคัญไปกว่าการเลือกว่าจะทุกข์หรือไม่ทุกข์

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved