กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > อยู่สบาย ตายสงบ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

 

อยู่สบาย ตายสงบ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย รศ.วารินทร์ มาศกุล และมิตรสหายชาวอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ รุ่น ๒๘

 

คำปรารภ

คนเรามักคิดถึงการมีชีวิตที่ผาสุก เจริญก้าวหน้า มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีครอบครัวที่อบอุ่น กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรามักคิดถึงการ “อยู่ดี” แต่น้อยคนจะนึกถึงการ “ตายดี” ทั้ง ๆที่ “อยู่” กับ “ตาย” เป็นของคู่กัน แม้เรามีชีวิตที่ผาสุกสมหวังเพียงใด เราก็หนีความตายไม่พ้น ดังนั้นการพากเพียรเพื่อสร้างชีวิตที่ดีงาม สุขสบาย จึงไม่เพียงพอ เราควรตระเตรียมเพื่อให้เกิดความตายที่ดีด้วย นั่นคือความตายที่สงบ ไม่ทุกข์ทรมาน

คนจำนวนไม่น้อยมีชีวิตที่สุขสบาย เจริญก้าวหน้า ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน แต่แล้วเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง กลับประสบกับความทุกข์ทรมาน กระสับกระส่าย จนสิ้นลม ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่าถูกความเจ็บปวดหรือโรคภัยบีบคั้น แต่เป็นเพราะทำใจไม่ได้ที่จะต้องจากโลกนี้ไป เกิดความกลัว ตื่นตระหนก อีกทั้งอาลัยอาวรณ์ผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่หวงแหนยึดติดอย่างเหนียวแน่น หลายคนมีความรู้สึกผิดติดค้างใจ หรือเสียใจที่ไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำ

คนเราไม่จำเป็นต้องตายด้วยความทุกข์ทรมาน เราสามารถจากโลกนี้ไปด้วยใจสงบได้ ขอเพียงแต่เรารู้จักตระเตรียมจิตใจโดยเฉพาะในยามที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตราบรื่น เช่น ระลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนอยู่เนือง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ขวนขวายหมั่นทำความดี สร้างบุญกุศล และทำหน้าที่ที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางทั้งคนรัก ของรัก รวมทั้งอารมณ์ที่เป็นอกุศล จะว่าไปแล้วแต่ละวันในชีวิตของเราควรเป็นไปเพื่อการฝึกฝนจิตใจให้พร้อมเผชิญกับความผันผวนปรวนแปรของชีวิต ไม่ว่า เจ็บป่วย พลัดพรากสูญเสีย รวมทั้งความตาย หากทำเช่นนี้ได้ เราไม่เพียงมีชีวิตที่ผาสุกหรืออยู่สบายเท่านั้น หากยังตายสงบเมื่อวันนั้นมาถึง

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าในรายการ “จิตใส ใจสบาย” จัดโดยยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ เมื่อวันที ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในเวลาต่อมา บัดนี้ รศ.วารินทร์ มาศกุล และมิตรสหายชาวอักษรศาสตร์ จุฬา ฯ รุ่น ๒๘ มีความประสงค์ขอตีพิมพ์ซ้ำเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต โดยมีการปรับปรุงต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์ครั้งนี้

หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของอัปมาทธรรม ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และหมั่นฝึกฝนตนเพื่อพร้อมเผชิญกับความตายอยู่เป็นนิจ จนพร้อมกับความสงบได้ในวาระสุดท้ายของชีวิต

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved