กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน >อย่าปล่อยให้ความทุกข์ท้อใจทำลายชีวิตคุณ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

อย่าปล่อยให้ความทุกข์ท้อใจทำลายชีวิตคุณ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔
จัดพิมพ์โดย บีมีเดีย

คำปรารภ

ใคร ๆ ก็ปรารถนาความสุข  แต่ในทัศนะของคนส่วนใหญ่จะมีความสุขได้ก็ต้องไปแสวงหาจากสิ่งภายนอก  เช่น ไปดูหนัง ฟังเพลง เที่ยวห้าง กินของอร่อย หรือมีทรัพย์สินเงินทองมาก ๆ  แต่บ่อยครั้งการทำเช่นนั้นกลับทำให้เป็นทุกข์เพิ่มขึ้น  แม้จะได้มา ก็ไม่รู้สึกเป็นสุขอย่างแท้จริง เพราะได้ไม่สมอยาก หรือได้เท่าไรก็ไม่รู้จักพอ  ยังไม่ต้องพูดถึงความทุกข์เพราะต้องคอยปกปักรักษาด้วยความหวงแหน และกลัดกลุ้มเสียใจเมื่อสูญเสียมันไป อันที่จริงความสุขที่แท้นั้นพบได้ที่ใจเรา  เพียงแค่ปลดเปลื้องความทุกข์ออกไป ใจก็เป็นสุขได้ทันที เช่นเดียวกับการวางของหนัก วางเมื่อใด ก็สบายเมื่อนั้น  ดังนั้นแทนที่จะแสวงหาความสุขมาเติมใส่ตน หรือดิ้นรนขวนขวายเพื่อมีให้มาก ๆ   แค่ถ่ายเทความทุกข์ที่หมักหมมอยู่ในจิตใจออกไป ความสุขก็บังเกิดขึ้นโดยพลัน

ความทุกข์ที่ก่อตัวและสะสมในใจเรา มักเกิดจากความคิดและการวางใจที่ผิด  จิตที่มักคิดลบมองร้าย  ชอบหวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต หรือปรุงแต่งภาพอนาคต รวมทั้งยึดติดถือมั่นอย่างแน่นหนา จนไม่รู้จักวาง คือตัวการที่เชื้อเชิญความทุกข์มาสู่จิตใจ  ทำให้ถูกเผาลนด้วยความโกรธ  ถูกกรีดแทงด้วยความเกลียด ถูกบีบคั้นด้วยความเศร้า หรือถูกกดถ่วงหน่วงทับด้วยความวิตกกังวล 

ทั้ง ๆ ที่อารมณ์เหล่านี้รบกวนรังควานจิตใจ แต่แทนที่เราจะพาจิตออกห่างจากมัน กลับปล่อยใจให้จมปลักอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น หรือแบกยึดมันเอาไว้ มิหนำซ้ำยังปกป้องหวงแหนมันอย่างเหนียวแน่น  นั่นเป็นเพราะความไม่รู้ตัว ขาดสติ เราจึงมักทำร้ายตนเองโดยไม่รู้ตัว

ทันทีที่เรารู้สึกตัว มีสติ หรือรู้จักทักท้วงความคิด ปรับจิตให้ถูกต้อง  อารมณ์อกุศลเหล่านั้นก็จะครอบงำใจน้อยลง  ความทุกข์ที่กลุ้มรุมจิตใจจะถูกปลดเปลื้องไป สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือความสงบเย็นเป็นสุข ทำให้มีพลังในการแก้ไขปัญหาภายนอก หรือปรับเปลี่ยนชีวิตให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงามมากขึ้น  ปัญหาต่าง ๆ จะไม่ใช่สิ่งบั่นทอนจิตใจหรือทำให้ท้อแท้อีกต่อไป แต่จะกลายเป็นสิ่งบ่มเพาะปัญญาและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่จิตใจของเรา

บทความเกือบทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ เคยตีพิมพ์ในหนังสือหลายเล่มของสำนักพิมพ์บีมีเดีย  บัดนี้ทางสำนักพิมพ์มีความประสงค์ที่จะนำบทความเหล่านี้มารวมพิมพ์ในเล่มเดียวกัน  โดยตั้งชื่อว่า “อย่าให้ความทุกข์ท้อใจ ทำลายชีวิตคุณ”  อาตมายินดีอนุญาต และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และค้นพบความสุขสงบเย็นในจิตใจ

พระไพศาล วิสาโล
๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved