กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน >ออกแบบชีวิต
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ออกแบบชีวิต
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

คำปรารภ


บ้านหากไม่ออกแบบไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาลงมือสร้าง ก็มักจะมีปัญหาตามมามากมาย รวมทั้งงบบานปลาย  ยิ่งกว่านั้นเมื่อสร้างเสร็จ ก็มักไม่ถูกใจเจ้าของบ้าน และอยู่อย่างไม่มีความสุข

บ้านฉันใด ชีวิตก็ฉันนั้น หากไม่ออกแบบหรือกำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้เลย ชีวิตก็ง่ายที่จะตกต่ำย่ำแย่หรือเสื่อมทรุด สร้างความทุกข์แก่เจ้าของชีวิต  อย่างไรก็ตามชีวิตกับบ้านมีความแตกต่างประการหนึ่ง นั่นก็คือบ้านนั้นเราต้องออกแบบก่อนสร้าง  ส่วนชีวิตนั้นแม้จะล่วงเลยมาจนถึงวัยกลางคน ก็ยังไม่สายที่จะออกแบบ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ทุกขณะ 

การออกแบบชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางชีวิตของเรา  น่าเสียดายที่ทุกวันนี้ผู้คนไม่มีเวลาครุ่นคิดเรื่องนี้อย่างเพียงพอ  จึงมักปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามกระแสสังคม ซึ่งกระตุ้นให้บริโภค และถือเอาลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นจุดหมายของชีวิต หาไม่ก็ปล่อยให้ผู้อื่นมาออกแบบชีวิตของตนให้แทน แม้จะทำด้วยความปรารถนาดีก็ตาม  หลายคนกว่าจะพบว่าชีวิตที่เป็นอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จิตใจส่วนลึกต้องการ ก็สายไปแล้ว  แม้จะมีทรัพย์สมบัติมากมาย ก็หาใช่สิ่งที่ตนเองต้องการอย่างแท้จริงไม่  ดังคำเตือนใจของธอโร ปราชญ์ชาวอเมริกันที่ว่า “โศกนาฏกรรมทีสุดในชีวิต คือการใช้เวลาทั้งชีวิตตกปลา เพียงเพื่อจะพบว่ามันไม่ใช่ปลาที่ตัวต้องการ”

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้พูดถึงการออกแบบชีวิตในมุมมองของพุทธศาสนา โดยเชื่อมโยงกับชีวิตสมัยใหม่  แม้กระนั้นก็เป็นเพียงมุมมองอย่างกว้าง ๆ ซึ่งแต่ละคนจำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้กับตนเอง หากเห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดี ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าแบบที่ออกมานั้นจะเหมาะกับชีวิตของเราก็ต่อเมื่อเรารู้จักตัวเองอย่างแท้จริง รวมทั้งรู้ว่าอะไรคือคุณค่าและความหมายที่สำคัญของชีวิต พูดง่าย ๆ คือรู้ว่าเราต้องการอะไรจากชีวิตนี้  เช่นเดียวที่แบบบ้านจะก่อให้เกิดบ้านที่ดีได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ชัดว่าต้องการอะไรจากบ้านหลังนี้ 

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าในงานปฏิบัติธรรมที่จัดโดยชมรมกัลยาณธรรม ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการเมื่อปีที่แล้ว  คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์เห็นว่ามีประโยชน์ควรเผยแพร่ จึงได้จัดพิมพ์เป็นหนังสือ ข้าพเจ้าขออนุโมทนาด้วยและหวังว่าจะเป็นข้อคิดให้แก่ทุกท่านในการออกแบบชีวิตเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากชีวิตนี้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์


พระไพศาล วิสาโล
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved