กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน >ไม่เพิ่มทุกข์ ไม่ทิ้งสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ไม่เพิ่มทุกข์ ไม่ทิ้งสุข
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย รินธรรม

คำปรารภ

ความสุขกับความทุกข์คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องประสบ เช่นเดียวกับกลางวันและกลางคืน เราไม่อาจเลือกความสุข โดยปฏิเสธความทุกข์ เหมือนกับที่เราไม่อาจเลือกกลางวัน โดยปฏิเสธกลางคืน

ความสุขเป็นสิ่งที่ผู้คนปรารถนา ตรงข้ามกับความทุกข์ซึ่งไม่มีใครต้องการ  ในเมื่อความทุกข์เป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้   เราจึงควรเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้อง หาไม่แล้วเราก็จะลงเอยด้วยการซ้ำเติมตนเอง อันที่จริงแม้กระทั่งความสุข เราก็ควรปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย หาไม่ความสุขก็จะกลายเป็นโทษ  ใช่หรือไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้คนทั้งหลายล้วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมาก่อน

ตรงกันข้ามกับความเข้าใจของหลายคน พระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความสุข  แท้จริงทรงแนะนำว่าเราไม่ควรละทิ้งความสุขที่ชอบธรรม  แต่ก็อย่าหลงใหลมัวเมาหรือยึดติดความสุขเหล่านั้น ทั้งนี้เพราะมันไม่เที่ยง ไม่จิรังยั่งยืน  ส่วนความทุกข์ ในเมื่อเราไม่ชอบ ก็อย่าเอาทุกข์มาทับถมตน  แทนที่จะจมอยู่ในความทุกข์หรือ “เป็น”ทุกข์ ก็ควรรู้จักมันหรือ “เห็น”มัน  ด้วยการวางใจอย่างถูกต้อง ความสุขหรือความทุกข์ย่อมไม่อาจครอบงำจิตใจเราจนเรากลายเป็นทาสของมัน 

เนื้อหาในหนังสือเล่มเล็กนี้มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนทอสี  คำบรรยายดังกล่าวเคยตีพิมพ์อยู่ในหนังสือเรื่อง อภัยมรรคา ๑ โดยโรงเรียนทอสี  สำหรับการพิมพ์ครั้งนี้ ได้แยกคำบรรยายดังกล่าวออกมาต่างหาก เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจในวงกว้างขึ้น

พระไพศาล วิสาโล
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved