กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน >การดูแลภิกษุอาพาธระยะท้าย ทำไมและอย่างไร
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

การดูแลภิกษุอาพาธระยะท้าย ทำไมและอย่างไร
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม

คำปรารภ

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนไม่น้อยตายด้วยความทุกข์ทรมาน ความทุกข์ทรมานดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งมุ่งยื้อชีวิต หรือยืดเวลาตายให้ช้าออกไป นอกจากความทุกข์ทางกายแล้ว ผู้ป่วยยังมีความทุกข์ใจอย่างมาก เนื่องจากอยู่ในห้องไอซียูซึ่งไม่เอื้อให้ลูกหลานญาติมิตรมาดูแลหรือให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดได้ รวมทั้งไม่อาจสื่อสารบอกกล่าวความในใจได้เพราะถูกเจาะคอเป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ในระยะหลังจึงมีผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการยื้อชีวิต แต่มุ่งบรรเทาความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ ช่วยให้สุขสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การดูแลชนิดนี้ซึ่งเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) กำลังแพร่หลายมากขึ้น และผู้คนสามารถเข้าถึงได้สะดวกขึ้นเรื่อย ๆ

อย่างไรก็ตามความสนใจดังกล่าวยังจำกัดอยู่ในแวดวงของฆราวาส แต่ในหมู่พระภิกษุสงฆ์ ความสนใจในเรื่องนี้ยังมีน้อย อีกทั้งสถานที่ที่จะให้บริการดังกล่าวแก่พระภิกษุก็ยังมีอยู่น้อยมาก ในขณะที่วัดส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะดูแลภิกษุที่อาพาธหนัก ผลก็คือมีพระจำนวนไม่น้อยที่เมื่ออาพาธระยะท้าย ต้องไปลงเอยที่โรงพยาบาล และมรณภาพด้วยความทุกข์ทรมานด้วยกระบวนการยื้อชีวิตดังกล่าว

สถานที่ดูแลภิกษุอาพาธระยะท้ายเพื่อช่วยให้ท่านจากไปอย่างสงบจึงเป็นสิ่งที่ควรมีอย่างยิ่งในเมืองไทย นิมิตดีก็คือมีพระภิกษุหลายท่านกำลังริเริ่มทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา ดังเมื่อปีที่แล้วได้มีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดนี้ ณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีพระภิกษุจากหลายวัดมาร่วมประชุม หลังจากนั้นโครงการ “สันติภาวัน” ก็ได้เกิดขึ้น (ปัจจุบันสถานบริการตั้งอยู่ที่อ.สอยดาว จ.จันทบุรี)

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากการบรรยายของข้าพเจ้าในการสัมมนาดังกล่าว ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะกับการตีพิมพ์ ขออนุโมทนาชมรมกัลยาณธรรมที่เห็นคุณค่าของโครงการดังกล่าว หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้พุทธบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลภิกษุอาพาธระยะท้ายตามแนวทางของพุทธศาสนา ซึ่งมองความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดา ที่พึงเต็มใจยอมรับ มิใช่ดิ้นรนผลักไสจนลมหายใจสุดท้าย

พระไพศาล วิสาโล
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved