กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > คะนึงจิต พินิจโลก
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

คะนึงจิต พินิจโลก
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์

ดาวโหลดหนังสือไฟล์pdf

คำปรารภ

ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ปีนี้  ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์ได้จัดให้มีการบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ประจำปี  ณ วัดระฆังโฆษิตาราม เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ นายก๊กกี๊ และนางกิมวา แซ่อุ่ย ผู้เป็นบิดาและมารดา   ตลอดจนบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวที่วายชนม์ ได้แก่ นางผ่งหลั่น แซ่อุ่ย ผู้เป็นย่า  นายก๊กซิน แซ่อุ่ย ผู้เป็นลุง นางตวงเกี่ยว แซ่เล้า ผู้เป็นป้า และนายถาวร วงศ์วรวิสิทธิ์ ผู้เป็นน้อง  ในโอกาสนี้ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง คะนึงจิต พินิจโลก เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทานดังที่ได้ปฏิบัติมาทุกปี

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทความของพระไพศาล วิสาโลที่เขียนนับแต่ปลายปี ๒๕๕๔ จนถึงปี ๒๕๖๒  หลายบทความเคยตีพิมพ์มาแล้วในคอลัมน์ “จิตวิวัฒน์” หนังสือพิมพ์มติชน  นอกนั้นก็พิมพ์ในวาระและโอกาสต่าง ๆ กัน  นอกจากข้อเขียนแล้วยังมีงานที่ปรับปรุงจากคำบรรยายในที่ต่าง ๆ  ส่วนใหญ่ตีพิมพ์รวมเล่มเป็นครั้งแรกในที่นี้  มีบางบทที่เคยตีพิมพ์เป็นจุลสารมาแล้วแต่เผยแพร่ในวงจำกัด  ดังนั้นจึงนำมาพิมพ์ซ้ำอีกครั้งในที่นี้

หนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่สืบเนื่องมาจาก มองชีวิต พินิจธรรม ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วในโอกาสเดียวกันนี้   แต่เดิมนั้นเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนั้น  แต่เมื่อพบว่าการพิมพ์รวมจะทำให้หนังสือหนาเกินไป  จึงแยกพิมพ์เป็นสองเล่ม โดยมี คะนึงจิต พินิจโลก เป็นเล่มถัดมา จะถือว่าเป็นภาคที่สองก็ได้

ในการพิมพ์ครั้งนี้ “โลลุทายี” ได้ช่วยจัดทำรูปเล่ม วาดรูปประกอบ และภาพปก รวมทั้งดำเนินการจัดพิมพ์ ทั้งนี้โดยมี “ป้าเก๋ง” ช่วยตรวจหาคำผิด เช่นเดียวกับเล่มก่อน ๆ  นอกจากนั้นคุณหมอทิวา และคุณไอลดา วงษ์รักษ์ ยังให้ทุนพิมพ์สมทบ เพื่อให้ธรรมทานครั้งนี้แพร่หลายยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved