หน้ารวมบทความ
   บทความ
กลับหน้าแรก

บทความ
ต้อนรับความตาย
ธรรมชาติ
ธรรมยาตรา
บุคคล
ประสบการณ์ชีวิต
พุทธศาสนา
สันติภาพ สันติวิธี
สุขภาพ

คอลัมน์ประจำ
กรุงเทพธุรกิจ
คิด & แฟมิลี่
คมชัดลึก
จดหมายข่าวพุทธิกา
จิตวิวัฒน์
ฉลาดซื้อ
ซีเครท
ธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ธรรมมาตา
ปาจารยสาร
โพสต์ทูเดย์
มติชน
สารโกมล
สารคดี
สาระขัน
เสขิยธรรม
สุขใจในนาคร
สุขศาลา
อิมเมจ

หน้ารวมบความ

ทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียพ่อไป

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE เมษายน ๒๕๕๗
เปลื้องใจจากอดีตที่เจ็บปวด
ภาวัน

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๔
เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๗

วารสารสุขศาลา ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒๑

ยอมรับได้ ใจก็สงบ
พระไพศาล วิสาโล

ปฏิบัติธรรมแล้วทำไม "ความคิดไม่ดี" ถึงมากขึ้นไม่น้อยลง

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗

นิตยสารซีเครท :  Vol.6 No.138 26 March 2014
Joyful Life & Peaceful Death

ก้าวข้ามความกลัว
พระไพศาล วิสาโล

ข้อมูลทางสถิติชี้ว่าผู้มีอายุ ๖๕-๗๔ ปี ไม่มีความสุขจากการปฏิบัติธรรม อธิบายอย่างไร, นั่งสมาธิแล้วตัวเอียงจะหงายหลัง ควรทำอย่างไร
พระไพศาล วิสาโล

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗

ข้อสงสัย ๔ ประการเกี่ยวกับการเจรจา

โพสต์ทูเดย์ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
พระไพศาล วิสาโล
กลุ่มสันติทำ สัมภาษณ์และเรียบเรียง

นิตยสาร IMAGE มีนาคม ๒๕๕๗
อย่าร้องไห้เมื่ออาทิตย์ลับฟ้า
ภาวัน

แทนที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เสียไป เพียงแค่หันมาชื่นชมสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่รอบตัว ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยาก ใช่หรือไม่ว่าผู้คนจำนวนมากทั้ง ๆ ที่มีอะไรต่ออะไรมากมาย แต่ก็ยังเป็นทุกข์ ก่นด่าชะตากรรม เพราะมัวแต่นึกถึงสิ่งที่หลุดลอยไป ใจที่เอาแต่เศร้าซึมเสียใจทำให้เขามองข้ามสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ต่อหน้าไปอย่างน่าเสียดาย กลายเป็นว่าแทนที่จะเสียหนึ่ง ก็เสียสองหรือสามซ้ำเข้าไปอีกมีคนหนึ่งกล่าวไว้น่าฟังมากว่า “อย่าร้องไห้เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า เพราะน้ำตาจะทำให้เธอมองไม่เห็นดวงดาว” อะไรที่เสียไปแล้วป่วยการที่จะอาลัยอาวรณ์ หันมาใส่ใจกับสิ่งดี ๆ มีคุณค่า ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าหรือ

มีคนหนึ่งกล่าวไว้น่าฟังมากว่า “อย่าร้องไห้เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้า เพราะน้ำตาจะทำให้เธอมองไม่เห็นดวงดาว” อะไรที่เสียไปแล้วป่วยการที่จะอาลัยอาวรณ์ หันมาใส่ใจกับสิ่งดี ๆ มีคุณค่า ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ไม่ดีกว่าหรือ

ทำบุญควรเลือกพระ เลือกวัดไหม
ทุกข์ใจที่ปากไม่ตรงกับใจ

พระไพศาล วิสาโล

หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
ประจำวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗

มติชนรายวัน วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ทำไมต้องเจรจากับโจร
พระไพศาล วิสาโล

ไว้อาลัยทุกชีวิต ยุติทุกความรุนแรง เรียกร้องทุกฝ่ายเจรจา

อนุสติจาก พระไพศาล วิสาโล
ในงาน "ไว้อาลัยทุกชีวิต ยุติทุกความรุนแรง เรียกร้องทุกฝ่ายเจรจา"
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา สี่แยกคอกวัว

นิตยสารสารคดี : ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓๔๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

คอลัมน์รับอรุณ
:  ยิ้มเข้าหา
พระไพศาล วิสาโล

การช่วยเหลือผู้ป่วยด้านจิตวิญญาณ
ไหนว่าเวลาเป็นยารักษาใจ

พระไพศาล วิสาโล
วารสารธรรม(ะ)ชาติบำบัด
ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๕๗

นิตยสาร IMAGE กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เยียวยาด้วยรัก
ภาวัน

เบื้องหลังพฤติกรรมอันเลวร้ายของผู้คนนั้น มักได้แก่การขาดความรักและรู้สึกไร้คุณค่า ความรู้สึกเช่นนี้ไม่เพียงทำร้ายคนอื่นเท่านั้น หากยังนำไปสู่พฤติกรรมที่ทำร้ายตนเองอีกด้วย ต่อเมื่อจิตใจได้รับการเติมเต็มด้วยความรัก ชีวิตจึงจะหันไปสู่ความดีงามทั้งต่อตนเองและผู้อื่น แต่ความรักที่ได้จากใครนั้น มากเพียงใดก็ไม่สำคัญเท่ากับความรักที่บ่มเพาะในใจตน รวมทั้งความรักที่ให้แก่ตนเอง เมื่อรักตนเองได้อย่างแท้จริง ความรักผู้อื่นก็จะเป็นเรื่องง่าย

ความเป็นมนุษย์ที่แท้ บนวิถีแห่งความรัก

พระไพศาล วิสาโล
เนชั่นสุดสัปดาห์ (ฉ.1129) รายงานพิเศษ
ภาวินี อินเทพ เรื่องและภาพ

จากงานแนะนำ โครงการอุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพ 'พิพิธภัณฑ์แม่' (Mother's Spiritual Museum)

เปิดเล่ม
พระไพศาล วิสาโล

จดหมายข่าวพุทธิกา
เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕๓
มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๗


นิตยสารซีเครท
:  Vol.6 No.134 26 January 2014
Joyful Life & Peaceful Death

เป็นสุขเมื่อมองสิ่งที่มี
พระไพศาล วิสาโล

นิตยสาร IMAGE มกราคม ๒๕๕๗
อัตตาเล็ก หัวใจใหญ่
ภาวัน

อัตตาใหญ่มักทำให้ทุกข์ง่าย ตรงกันข้ามกับอัตตาที่เล็กลงก็ทำให้เป็นสุขได้ง่ายขึ้น ถ้าอยากให้อัตตาเล็กลง อย่างหนึ่งที่ควรทำคือ ไม่โอ้อวดเมื่อทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่น หรือได้รับความสำเร็จ ทำใหม่ ๆ อัตตาจะโวยวาย ไม่ยอมง่าย ๆ แต่ทำไปนาน ๆ มันก็จะสงบเสงี่ยมและตัวลีบลง ถึงตอนนั้นหัวใจจะใหญ่ขึ้น และเปิดพื้นที่ให้ความสุขมานั่งในหัวใจเราได้มากขึ้น

มติชนรายวัน วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วางลงบ้าง
พระไพศาล วิสาโล

นี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับ “คนดี” เพราะยิ่งทำดีมากเท่าใด ก็ยิ่งยึดติดในความดีหรือความถูกต้องของตนได้ง่ายเท่านั้น สามารถทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้โดยไม่รู้ตัว ความขัดแย้งที่ลุกลามจนกลายเป็นการทะเลาะวิวาทถึงกับฆ่าฟันห้ำหั่นกันกลายเป็นสงครามครั้งแล้วครั้งเล่า จำนวนไม่น้อยเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นในความถูกต้องของตน จนไม่สนใจว่ามีความพินาศเกิดขึ้นกับตนและผู้อื่นมากมายเพียงใด ขอให้ตนเป็นฝ่ายชนะก็พอ

นิตยสารสารคดี : ฉบับที่ ๓๔๖ :: ธันวาคม ๕๖ ปีที่ ๒๙

คอลัมน์รับอรุณ
:  เผชิญหน้ากับความจริง
พระไพศาล วิสาโล

ปัญหาใด ๆ ก็ไม่ร้ายแรงหรือน่ากลัวเท่ากับใจที่ปฏิเสธปัญหา เพราะนั่นหมายถึงความประมาท นิ่งดูดาย งอมืองอเท้า ปล่อยให้ปัญหานั้นจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัว ถึงตอนนั้นแล้วหากใจยังปฏิเสธผลักไส ตีโพยตีพาย ไม่ยอมรับความจริง ก็ยิ่งเจ็บปวดเพราะถูกความจริงโบยตี จะดีกว่ามากหากยอมรับความจริงเสียแต่ต้น แม้จะเจ็บปวดทีแรก แต่ก็มีโอกาสที่จะรับมือกับมันได้ดีขึ้น ยิ่งยอมรับแต่เนิ่น ๆ เท่าไร ก็ยิ่งมีเวลาเตรียมการมากเท่านั้น อีกทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ ดังผู้ที่เจริญมรณสติอยู่เสมอ ไม่เพียงจะตื่นตระหนกน้อยลงเมื่อความตายมาประชิดตัวเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์จากมัน คือเห็นธรรมจากความตาย ทำให้ปล่อยวางและเผชิญความตายด้วยใจสงบ

บราเดอร์หลุยส์ในความทรงจำ

หนังสือ The Inspirer
2013 80 YEARS Bro. Louis
พระไพศาล วิสาโล

แม้ว่าบราเดอร์หลุยส์จะชอบเตือนให้เราระลึกถึงอดีตและต่อติดกับรากเหง้าของอัสสัมชัญ แต่ท่านไม่ใช่นักอนุรักษ์นิยมหรือคนหัวเก่าอย่างที่เรามักจะเข้าใจกัน หลายเรื่องท่านก็เป็นคนหัวใหม่และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ โดยพร้อมจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิม ข้าพเจ้าจำได้ว่าช่วง ๒-๓ ปีสุดท้ายของการเป็นอธิการ(วาระแรก)ของท่าน มีอัสสัมชนิกรุ่นใหม่ไฟแรงผู้หนึ่งคือเสรี เสรีวัฒโนภาส มาเสนอแนวทางใหม่ ๆ ให้แก่ท่านเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการเชิญครูไปสัมมนาในต่างจังหวัด เพื่อรับฟังความเห็นของนักคิดนักเขียนรุ่นใหม่เวลานั้น รวมทั้งเชิญท่านเหล่านั้นมาอภิปรายหรือบรรยายในโรงเรียน ที่ข้าพเจ้าจำได้ก็คือ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก) แม้ว่าการปฏิรูปครั้งนั้นจะไปได้ไม่ตลอด เพราะหลังจากท่านพ้นตำแหน่งอธิการ กิจกรรมเหล่านั้นก็ค่อย ๆ ชะลอลงจนหายไป แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าท่านพร้อมที่จะรับและริเริ่มความเปลี่ยนแปลง แม้ท่านจะคิดต่างจากนักคิดนักเขียนเหล่านั้นหลายอย่าง แต่ก็พร้อมที่จะรับฟังโดยไม่บ่ายเบี่ยง ความพร้อมดังกล่าวเกิดจากความมั่นใจในตนเองของท่าน จึงไม่กลัวใครมาครอบงำความคิด และดังนั้นจึงกล้าที่จะเชิญเขามาหรือเปิดโอกาสให้เขามาแสดงความคิดเห็น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved