ปุจฉา-วิสัชนา > กระเทยจะบรรลุโสดาบันได้ไหม
กลับหน้าแรก

กระเทยจะบรรลุโสดาบันได้ไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 11 กันยายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เรียนพระอาจารย์ค่ะเนื่องจากหนูมีเพื่อนที่เป็นเกย์ กระเทย หลายคน แต่มีคนหนึ่งชอบศึกษาธรรมะ แล้วก็มาถกกันเรื่องการบรรจุโสดาบัน เพื่อนที่เป็นกระเทยคนนั้นบอกว่า ในพระไตรปิฎกมีกล่าวไว้ว่า กระเทยถือเป็นเพศที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่สามารถบรรลุแม้แต่โสดาบัน เนื่องจากผิดศิลข้อกาเม ไม่ทราบว่าจริงเหรอค่ะ รบกวนขอข้อเท็จจริงจากพระอาจารย์ด้วยค่ะ

ผู้ที่เป็นกระเทย ที่ไม่ผิดศีลกาเม มีอยู่มากมาย แม้เคยผิดศีลข้อนี้ หรือข้ออื่น ๆ มา หากหันมาตั้งมั่นในศีล มีสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัย ก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้ อันนี้รวมถึงคนทั่วไปด้วย มีหลายคนที่เคยเป็นขโมย ติดเหล้า เป็นโจร หรือฆาตกร แต่ก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันหรือแม้กระทั่งพระอรหันต์ได้ในที่สุด ไม่มีในพระไตรปิฎกที่ระบุว่ากระเทยไม่สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved