ปุจฉา-วิสัชนา > กฎแห่งกรรม
กลับหน้าแรก

กฎแห่งกรรม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการหลวงพ่อครับ คือผมมีปัญหาไม่เข้าใจในธรรมะข้อหนึ่งที่เคยได้ยินได้ฟังหลวงพ่อที่เคารพนับถืออย่างยิ่งท่านหนึ่งได้เคยเทศน์ไว้ว่า พระพุทธเจ้าท่านเคยได้ตรัสไว้ว่า

"ผู้ใดกล่าวว่า ผู้ใดทำกรรมอย่างไรต้องรับผลอย่างนั้น การใช้ชีวิตประเสริฐในปัจจุบันจะเป็นไปไม่ได้ เป็นอันเห็นว่าไม่มีช่องทางในการพ้นทุกข์ แต่ถ้าผู้ใดกล่าวว่า กรรมคือเจตนา เป็นที่ตั้งของเวทนา การใช้ชีวิตประเสริฐในปัจจุบันจึงจะเป็นไปได้ เป็นอันเห็นว่ามีช่องทางแห่งการพ้นทุกข์"

โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันขัดกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่คนทั่วไปรวมถึงตัวผมเองด้วยเชื่อกันอยู่ ขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาช่วยให้ความรู้แก่ผมทีครับว่า ที่จริงแล้ว เรื่องของกรรมมันเป็นอย่างไรกันแน่ครับ กราบนมัสการหลวงพ่อครับ

ผู้ใดทำกรรมอย่างไร ต้องรับผลอย่างนั้นก็จริง แต่แม้จะเป็นกรรมเลว ก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอันประเสริฐใน ปัจจุบันได้ อดีตเป็น อย่างไรก็ช่าง แต่ปัจจุบันก็เป็นโอกาสที่เราสามารถกลับตัวกลับใจหรือทำความดีได้ คนเราสามารถทำความดีได้ทุกเวลาแม้อดีตจะเคยทำชั่วมามากมายก็ตาม องคุลีมาลเป็นตัวอย่างของคน ที่กลับตัวกลับใจ จากฆาตกรกลายเป็นพระอรหันต์ เข้า ทำนอง “ต้นคด ปลายตรง”

กฎแห่งกรรมนั้น ให้ความสำคัญกับอดีตน้อยมาก จุดเน้นอยู่ที่ปัจจุบัน เพราะปัจจุบันคือโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต เราไปในทางที่ดีได้ ดังนั้นจึงควรทำปัจจุบัน ให้ดีที่สุด อย่าเสียเวลาอาลัยอดีตหรือพะวงกับอนาคต

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved