ปุจฉา-วิสัชนา > เอาบุญมาฝากได้ด้วยหรือ
กลับหน้าแรก

เอาบุญมาฝากได้ด้วยหรือ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 6 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

เดี๋ยวนี้บ่อยครั้งที่คนรู้จักไปทำบุญแล้วเอามาโพสต์ว่า "เอาบุญมาฝากทุกๆคน" กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า..."บุญ" นี่เอามาฝากกันได้เหรอครับ เพราะได้ยินมาว่าใครทำคนนั้นก็ได้ แล้วการ "เอาบุญมาฝากทุกคน" ฟังคล้ายกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย และเปรตวิญญาณที่ไม่สามารถทำบุญเองได้ การโพสต์เช่นนี้จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ครับ

บุญนั้นเอามาฝากไม่ได้หรอก ใครทำคนนั้นก็ได้ แต่ก็สามารถอุทิศส่วนบุญให้ได้ ซึ่งก็มักใช้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตามอาตมาเข้าใจว่าผู้ที่เช่นนั้นนอกจากปรารถนาให้เพื่อน ๆ ได้ร่วมอนุโมทนาในบุญที่เขาหรือเธอทำแล้ว (การอนุโมทนาชนิดนี้เป็นบุญชนิดหนึ่งเรียกว่าปัตตานุโมทนามัย) ยังแสดงถึงน้ำใจหรือเมตตาที่ มีต่อผู้ฟัง เพราะถือว่าบุญเป็นสิ่งประเสริฐกว่าสิ่งอื่น ดังนั้นเอาอะไรมาฝากก็ไม่ดีเท่ากับเอาบุญมาฝาก แม้ว่าในความเป็นจริงแล้ว บุญจะฝากไม่ได้ก็ตาม

จะว่าไปนี้ก็ไม่ต่างจากการอวยพรให้แก่ผู้อื่นมีความสุข ความเจริญ หรือมีอายุยืนนาน ที่ว่าไม่ต่างกันก็เพราะผู้พูดนั้นย่อมไม่สามารถดลบันดาลให้ผู้ฟังมีสภาวะที่ดีงามดังว่าได้ สภาวะดังกล่าวถ้าอยากได้ต้องทำเอง ไม่มีใครสามารถ “อวย” หรือ “อำนวย”ให้ได้ คนพูดเองก็รู้ แต่ที่พูดเช่นนั้นก็เพื่อแสดงความปรารถนาดีต่อผู้อื่น มองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับการอวดตัวว่ามีอำนาจดลบันดาลได้ แต่ก็คงไม่มีใครคิดแบบนั้น เพราะเป็นปิยวาจาที่น่าฟัง อีกทั้งเป็นธรรมเนียมของยุคสมัยไปแล้ว ถ้ามองว่าการพูดว่า “เอาบุญมาฝาก”เป็นการแสดงน้ำใจ หรือธรรมเนียมอย่างหนึ่ง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใด

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved