ปุจฉา-วิสัชนา > ใช้เหตุผลหรือใช้ความคิด
กลับหน้าแรก

ใช้เหตุผลหรือใช้ความคิด

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับท่านพระอาจารย์ผมไม่เข้าใจปัญหาอยู่ข้อหนึ่งว่า การที่เราพูดด้วยเหตุผล กับการที่คนอื่นท่านนั้นพูดด้วยความคิด แล้วระหว่างความคิดกับเหตุผลอะไรจะถูกต้องครับ «ความคิดนั้นคือตามใจตัวเองครับ»

ที่จริงเหตุผลก็มาจากความคิด และส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดอย่างหนึ่ง แต่เหตุผลที่คุณพูดถึงในที่นี้คงหมายถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง ถ้าความคิดนั้น คุณหมายถึงการคิดเอาเอง หรือคิดตามใจกิเลส มันจะถูกต้องไปได้อย่างไร ในแง่นี้การใช้เหตุผลย่อมถูกต้องมากกว่า

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเหตุผลทั้งหลายจะดีเสมอไป เหตุผลบางอย่างก็ไม่ใช่หรือไม่ได้อิง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง แต่มาจากกิเลสหรือความเห็นแก่ตัว เช่น คนที่ทุจริต ขายยาบ้า ก็ล้วนมีเหตุผลทั้งนั้น ยังไม่ต้องพูดถึงเหตุผลที่เกิดจากการคิดเอาเอง เช่น คนที่ทำร้ายคู่ครองเพราะระแวงว่าเขามีชู้ จะว่าเขามีเหตุผลก็ไม่ผิดแต่เป็นเหตุผลที่มาจากการปรุง แต่งหรือคิดเอาเอง มองในแง่นี้เหตุผลกับความคิดก็ไม่ได้ต่างกันเลย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved