ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อเจ้านายสั่งให้ทำผิดศีล
กลับหน้าแรก

เมื่อเจ้านายสั่งให้ทำผิดศีล

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 5 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอเรียนถามว่า หัวหน้าของหนูเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล ได้ให้หนูทำเรื่องเบิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยบอกว่าจะไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท แต่จริงแล้วเขาได้เอาไปให้สมาชิกในครอบครัว เขาทำเช่นนี้บ่อยครั้ง

บริษัทให้แต่ละแผนกทำงบประมาณเบิกผลิตภัณฑ์เพื่อแจกให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หนูจะบาปหรือไม่ที่มีส่วนในกระบวนการเบิกผลิตภัณฑ์ แต่หนูมิได้เอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาเป็นของตนแต่อย่างใด

การกระทำของหัวหน้าของหนูถือเป็นการผิดศีลการลักทรัพย์หรือไม่ค่ะ ศีลที่ว่า "ข้าจะไม่ลักขโมยไม่ฉ้อโกงไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน" หัวหน้าหนูเขาอาจตีความว่าโดยตำแหน่งเขาได้ทำงบประมาณสำหรับเบิกผลิตภัณฑ์ของบริษัทไว้สำหรับแจกให้ผู้เกี่ยวข้อง จึงมิได้เป็นการกระทำโดยพละการจึงไม่ผิดแม้ว่าจะยักยอกไปแจกคนในครอบครัวเพื่อนฝูงของเขา หากกระทำดังกล่าวของเขาเป็นบาป หนูจะบอกเขาอย่างไรดีคะ หนูก็ทุกข์ใจที่เป็นผู้ร่วมกระทำบาปโดยหน้าที่ของหนูคือเป็นเลขาของเขา ก็ทำตามที่เขาสั่งค่ะ

การกระทำของหัวหน้าคุณ เข้าข่ายมุสาวาท(โกหก)และอทินนาทาน(ลักขโมย) อีกทั้งยังผิดกฎระเบียบของบริษัทด้วย เขาเองก็ย่อมรู้ดีว่าการกระทำของตนนั้นไม่ถูกต้องทั้งทางโลก และทางธรรม

ตามหลักแล้ว ในฐานะที่คุณเป็นพนักงานบริษัทและเลขาของเขา คุณควรตักเตือนเขาว่าการกระทำเช่นนั้นไม่ถูกต้อง แม้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรม ก็ผิดระเบียบของบริษัทอยู่แล้ว เข้าข่ายทุจริตหรือยักยอกทรัพย์ของบริษัท (หากคนในบริษัทหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาทำอย่างเดียวกับ เขาบ้างเขาย่อมไม่พอใจอย่างแน่นอน) หากมีคนรู้ความจริง เขาอาจเดือดร้อนได้ในอนาคต จึงไม่ควรเสี่ยงทำผิดเพียงเพื่อผลประโยชน์เล็กน้อยเท่านั้น หากคุณตักเตือนเขาด้วยความ หวังดี เขาอาจฟังคุณแม้จะไม่พอใจก็ตาม อย่างไรก็ตามคุณจะสามารถทำเช่นนั้นได้หรือไม่ หรือทำอย่างไร ก็อยู่ที่ดุลพินิจของคุณด้วย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved