ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่อยากให้แม่แฟนลำบากทำงานบ้าน
กลับหน้าแรก

ไม่อยากให้แม่แฟนลำบากทำงานบ้าน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 1 มิถุนายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ไพศาล กระผมมีเรื่องอยากขอคำแนะนำครับ แฟนผมที่คบกันอยู่อายุ 29 ปี อยู่บ้านกับครอบครัวเขา ซึ่งแม่ของแฟนผมท่านอยู่บ้านทำงานบ้านทั้งหมด ท่านก็เลยเอาเสื้อผ้าของคนในบ้านทั้งหมดมาซักรวมทั้งของแฟนผมด้วย แฟนผมไม่ได้ใช้แม่ซักผ้าโดยตรงแต่ก็ไม่ได้ห้ามแม่ซัก ทั้งที่ร้านรับซักผ้าก็มีถ้าไม่มีเวลา ผมก็เคยบอกเขาว่าทำไมไม่ซักเองหรือจ้างซัก ทำแบบนั้นแม่ก็เอามาซักตลอด ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม.. จึงอยากเรียนปรึกษาว่าแบบนี้จะถือเป็นบาปจากการใช้งานแม่หรือไม่ เพราะเขารู้อยู่แก่ใจ แต่แม่ก็ไม่เคยบ่น แล้วจะมีวิธีปรับอย่างไรบ้างครับ ผมเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจครับ ขอกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ

หากแม่ของแฟนคุณซักผ้าด้วยความเต็มใจ อีกทั้งเป็นงานที่ไม่หนักหนาหรือเบียดเบียนท่านมาก ก็ไม่น่าเป็นเรื่องเสียหาย ท่านอาจอยากทำงานบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของลูกสาวก็ได้ (เข้าใจว่าอาหารการกินในบ้านท่านก็คงจัดเตรียมให้ด้วยเช่นกัน) กิจวัตรดังกล่าวท่านคงทำมานานตั้งแต่ลูกสาวยังเป็นเด็ก แฟนคุณจึงเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ปล่อยให้แม่ทำโดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่สมควรแต่อย่างใด แต่ถ้าหากงานบ้านนั้นกินแรง ของท่านมากไม่สมควรแก่วัย แล้วลูกสาวยังปล่อยให้แม่ทำต่อไป ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ควรช่วยลดภาระของท่าน ถ้าไม่ช่วยท่านซัก จ้างคนอื่นซักก็ได้

อย่างไรก็ตาม อาตมาขอให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า งานบ้านไม่ควรปล่อยให้เป็นภาระของผู้หญิงเท่านั้น โดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีคนงานรับจ้าง สมาชิกในบ้านทั้งหญิงและชายควรช่วยกันทำงานบ้าน หาไม่แล้วภาระจะตกหนักแก่ผู้หญิงฝ่ายเดียว ซึ่งคงไม่เป็นธรรมเพราะนอกจากต้องไปทำงานนอกบ้านเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการ เงินของฝ่ายชายแล้ว ยังต้องรับภาระที่บ้านเต็ม ๆ ดัง นั้นนอกจากการเรียกร้องให้แฟนคุณช่วยแม่ของเธอแล้ว คุณจึงควรพิจารณาดูว่ามีงาน บ้านอะไรบ้างที่คุณทำได้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้หญิงในบ้านด้วย

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved