ปุจฉา-วิสัชนา > อยากให้ทางบ้านเลิกธุรกิจอาบอบนวด
กลับหน้าแรก

อยากให้ทางบ้านเลิกธุรกิจอาบอบนวด

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ พระอาจารย์ค่ะการที่พ่อของหนูประกอบอาชีพที่ไม่ควรทำตามที่พระ พุทธเจ้าได้ตรัสไว้คือพ่อหนูทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอาบอบนวด หนูเป็นทุกข์ใจอย่างมากบอกให้เขาเลิกเขาก็ไม่ยอมเลิกหนูเป็นลูกทำ ได้ เพียงแต่ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตั้งใจเรียนจนตอนนี้หนูเรียนจบแล้วและ มีงานทำแล้ว หนูทุกข์ใจ เหลือเกินค่ะเงินที่ใช้ก็เป็นเงินบาปหนูไม่อยากใช้เลย หนูรู้ว่าเวรกรรมมีจริงหนูควรทำอย่างไรดีคะ หนูไม่มีความสุขเลย รวมทั้งครอบครัวเราตอนนี้ก็ไม่มีความสุขเลย หนูอยากให้พ่อเลิกทำอาชีพนี้คะแต่หนูเป็นลูกไม่สามารถบังคับหรือ บอกอะไรได้เลยหนู เคยขอร้องพ่อหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะ ขอพระอาจารย์ชี้นำทางสว่างให้หนูและครอบครัวของหนูด้วยนะคะ

การทำธุรกิจ อาบอบนวดนั้น ล่อแหลมต่อการผิดกฎหมายและศีลธรรม แต่ให้กำไรงาม จึงเป็นเหตุให้เลิกยาก แต่ในระหว่างที่พ่อของคุณยังดำเนินกิจการนี้อยู่ สิ่งหนึ่งที่คุณอาจช่วยได้คือ ช่วยให้กิจการนั้นก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะหญิงบริการ เช่น จัดหาสวัสดิการให้แก่หญิงบริการเหล่านี้อย่างเหมาะสม หรือห้ามมิให้ล่อลวงผู้หญิง มาทำอาชีพนี้โดยไม่เต็มใจ แต่หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในลักษณะดังกล่าว คุณก็สามารถทำเป็นการส่วนตัวได้ เช่น พบเห็นพนักงานคนใดเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพดังกล่าว คุณก็เข้าไปช่วยเหลือเขา ตามกำลัง

การช่วยให้ บุพการีเข้าใจธรรม เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของลูก พระพุทธเจ้าตรัสว่า การช่วยให้พ่อแม่มีทาน ศีล จาคะ และปัญญานั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณของท่านที่ประเสริฐที่สุด ดังนั้นการที่คุณพยายามขอร้องท่านให้ยุติกิจการนี้เป็นสิ่ง ที่ถูกต้องแล้ว แม้ไม่ได้ ผล ก็ควรทำต่อไป โดยอาจใช้กุศโลบายต่าง ๆ เพื่อค่อย ๆ นำท่านให้เข้ามาสู่ธรรม เช่น ชวนท่านทำบุญ เข้าวัดฟังธรรม หรือแนะนำหนังสือธรรมให้ท่าน หากท่านมีความว้าวุ่นใจหรือเครียดจากงาน ก็ลองชวนท่านทำสมาธิภาวนา อาจเริ่มต้นจาก ๕ นาที ถ้าได้ผลดี ก็ทำให้นานขึ้น ทีละน้อย ๆ ท่านอาจพบว่าสุขแท้อยู่ที่ใจ ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง นั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านเห็นถึงโทษของธุรกิจที่ทำอยู่ และหันไปทำกิจการที่สัมมาอาชีวะอย่างแท้จริง หรือใช้ชีวิตอย่างถูกธรรมมากขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved