ปุจฉา-วิสัชนา > หลักธรรมที่ช่วยลดอาการย้ำคิดย้ำทำ
กลับหน้าแรก

หลักธรรมที่ช่วยลดอาการย้ำคิดย้ำทำ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

อยากสอบถามว่าจะใช้หลักธรรมลดอาการย้ำคิดย้ำทำได้อย่างไรครับ

ธรรมที่จะช่วยลดอาการย้ำคิดย้ำทำได้แก่ สติ สัมปชัญญะและสมาธิ เป็นต้น สติช่วยให้รู้ทันความคิดที่ฟุ้งซ่าน และปล่อยวางได้ ส่วนสมาธิ ช่วยให้จิตใจแน่วแน่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทำให้ความฟุ้งซ่านลดน้อยลง การ ย้ำคิดย้ำทำนั้นเป็นความฟุ้งซ่านอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้จมในความคิดและควบคุมตนเองไม่ได้ จึงทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่รู้ตัว สติจะช่วยให้รู้ตัวหรือมีสัมชัญญะไวขึ้น และช่วยให้มีจิตจดจ่อแน่วแน่มากขึ้นด้วย

ที่จริงธรรมที่สำคัญอีกประการคือ ปัญญา ปัญญานั้นช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้น เช่น เมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งปวงนั้นล้วนไม่เที่ยง ยึดมั่นไม่ได้ ใจก็จะปล่อยไปเอง หรือเห็นว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจ อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราวางใจหรือรู้สึกกับมันอย่างไร เมื่อเห็นเช่นนี้ก็ไม่กังวลกับอนาคตหรือไม่กลัวว่าอะไรจะ เกิดขึ้น การย้ำคิดย้ำทำก็จะบรรเทาเบาบางลงได้ โดยเฉพาะในกรณีที่อาการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความกลัวหรือวิตกกังวลอย่างหนัก

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved