ปุจฉา-วิสัชนา > เมื่อทราบว่าพระสงฆ์ทำผิดวินัยร้ายแรงควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

เมื่อทราบว่าพระสงฆ์ทำผิดวินัยร้ายแรงควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการหลวงพ่อครับ การที่เราชาวพุทธได้ทราบเรื่องการกระทำของสงฆ์ที่ผิดวินัยร้ายแรง คือมีเมียอยู่กินกันขณะที่ยังเป็นบรรพชิต(มีเมียน้อยอีก หลายคนด้วย, มีติดนักร้องด้วย) และยังมีการนำเงินบริจาคทำบุญมาเป็นของตนและพวกพ้อง เล่นการพนันแทงบอล ควรทำเช่นไร เรื่องนี้เกิดจากการกระทำของเหล่าพระเป็นจำนวนหลายรูป แม้แต่การจะบวชยังต้องมีเส้นสาย ผมคิดว่าวัดอื่นๆก็น่าจะมีแบบนี้บ้างไม่มากก็น้อย คิดว่าจะวางเฉยจะได้ไม่เป็นภัยกับตนเองอยู่นาน แต่ก็ไม่สบายใจทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยศรัทราในสงฆ์เท่าไร แต่ยังศรัทราในพระธรรมอยู่ รบกวนหลวงพ่อหาทางกำจัดเรื่องเหล่านี้ให้ด้วยได้ ไหมครับ ด้วยความศรัทธา

หน้าที่สำคัญประการหนึ่งของชาวพุทธ คืออุปถัมภ์และรักษาพระศาสนา เมื่อ รู้ว่ามีพระภิกษุทำผิดพระวินัยถึงขั้นปาราชิก จึงไม่ควรนิ่งเฉย เพราะบุคคลผู้นั้นขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ตราบใดที่ยังห่มจีวรอยู่ย่อมถือว่ากำลังแอบอ้างหาประโยชน์จากพระ ศาสนา และทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในพระสงฆ์ คุณควรแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้รับผิดชอบทราบ เริ่มตั้งแต่เจ้าอาวาส หาก ไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ก็ควรแจ้งไปยังผู้ปกครองสงฆ์ในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค รวมทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญก็ คือญาติโยมที่อุปถัมภ์วัด หาก ร่วมกันหาหลักฐานหรือเปิดโปงพฤติกรรมดังกล่าวให้เห็นเด่นชัด ก็ยากที่คณะสงฆ์หรือผู้รับผิดชอบจะนิ่งดูดายได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved