ปุจฉา-วิสัชนา > ปวารณากับพระภิกษุ แปลว่าอะไร
กลับหน้าแรก

ปวารณากับพระภิกษุ แปลว่าอะไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 29 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ดิฉันอยากทราบว่า พระธรรมยุตองค์หนึ่ง ท่านเป็นพระบรรยาย ได้มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคอยรับใช้ประจำ พระองค์นี้ก็ได้ถามโยมว่าปวารณาหรือยัง โยมก็ตอบไปว่าปวารณาแล้ว ทั้งที่ไม่รู้ว่าปวารณาคืออะไร พระองค์นี้ท่านก็จะเรียกใช้โยมประจำ และเนื่องด้วยดิฉันเห็นว่าท่านจะให้โยมท่านนี้ นำจีวร เครื่องนุ่งห่มของ ท่านมาให้โยมซักเครื่องแล้วใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเพิ่ม ความหอมบ่อย ครั้ง และจะมาค้างบ้านโยมท่านนี้บ่อยมากโดยอ้างว่าท่านมาใช้เน็ตบ้านโยม เพื่อนบ้านใกล้เคียง มองแล้วก็คิดกันไปต่าง ๆ นานา ดิฉันไม่ทราบว่า พระท่านทำถูก หรือไม่ อย่างไร เจ้าค่ะ

ปวารณานั้นแปลว่าอนุญาตให้ขอ โยมที่ปวารณากับพระรูปใดรูป หนึ่งแล้วแปลว่าอนุญาตให้ท่านขอได้ ส่วนใหญ่จะระบุเจาะจงว่าปวารณาเรื่องอะไร เช่น เรื่องอาหาร เรื่องพาหนะ ยกเว้นที่สนิทจริง ๆ จึงปวารณาแบบลอย ๆ คือ ท่านต้องการอะไรก็บอกได้ อย่างไรก็ตามเป็นมารยาทของพระภิกษุที่จะไม่รบกวนจนทำให้ญาติโยมเดือดร้อน รวมทั้งรู้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ยิ่งเรื่องที่ล่อแหลมต่อเรื่องพระวินัยด้วยแล้วยิ่งไม่ควรทำ ดังกรณีที่ คุณเล่ามา พระที่ตระหนักเรื่องสมณสารูปและพระวินัยจะไม่ทำเช่นนั้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved