ปุจฉา-วิสัชนา > รู้ตัวว่าถูกเคืองแต่ไม่รู้ด้วยเรื่องอะไรจะวางใจอย่างไรดี
กลับหน้าแรก

รู้ตัวว่าถูกเคืองแต่ไม่รู้ด้วยเรื่องอะไรจะวางใจอย่างไรดี

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ขอกราบนมัสการถามค่ะ ว่า หากจิตเราไปสัมผัสจิตของคนใกล้ชิด(สามี)ได้ ว่าเค้ากำลังเคืองเราอยู่ แต่เราก็ไม่รู้ว่าเค้าเคืองอะไรเรา อยู่ ถามก็ไม่ยอมบอก แต่แววตาและกระแสจิตที่ส่งมายังเราๆ ก็ยังรู้สึกได้ว่าเค้าต้องมีอะไรในใจแน่ๆ อย่างนี้โยมควรต้องวางจิตอย่างไรคะ (สังเกตว่าเวลาโยมจับกระแสจิตโทสะ ใครได้หากโยมเอาจิตไปสนใจก็จะทำให้จิตโยมเกิด โทสะขึ้นได้เองเหมือนกันค่ะ)

เมื่อรู้ว่าเขาขุ่นเคืองใจ คุณควรน้อมใจแผ่เมตตาให้เขา เพราะเขากำลังเป็นทุกข์ การรับรู้ถึงความทุกข์ของเขา จะว่าไปแล้วเป็นสิ่งสำคัญกว่าการรับรู้ว่าเขากำลังขุ่นเคือง และเมื่อคุณแผ่เมตตาให้เขา เชื่อได้ว่าหากเขารับรู้ จะรู้สึกสงบเย็น หายรุ่มร้อน ขณะเดียวกันก็ช่วยให้ใจคุณสงบเย็นด้วยเช่นกัน ไม่เปิดช่องให้โทสะเกิดขึ้นได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved