ปุจฉา-วิสัชนา > ใช้มอร์ฟีนระงับปวดผิดศีลหรือไม่
กลับหน้าแรก

ใช้มอร์ฟีนระงับปวดผิดศีลหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า หนูมีข้อสงสัยคือถ้าหากเราตั้งสัจจะว่ารักษาศีลข้อห้าให้บริสุทธิ์ แล้วเราต้องเข้ารับการรักษาโรคโดยการผ่าตัด ซึ่งหลังการผ่าตัดจะต้องมีการให้มอร์ฟีนเพื่อระงับความเจ็บปวด หากยังมีความเจ็บปวดอยู่และต้องให้มอร์ฟีนต่อจะผิดศีลข้อที่ห้าที่เราตั้งใจไว้หรือไม่ (เนื่องจากมอร์ฟีนก็เป็นหนึ่งในสารที่ก่อให้เกิดการเสพติดได้ค่ะ)

มอร์ฟีนนั้นเป็นได้ทั้งยาและสิ่งเสพติด จะผิดศีลหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาในการใช้ หากใช้ในฐานที่เป็นยาเพื่อระงับความเจ็บปวด ก็ไม่ถือว่าผิดศีลข้อที่ ๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved