ปุจฉา-วิสัชนา > ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ ต้องทำกับอัฐิของท่านโดยตรงหรือไม่
กลับหน้าแรก

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ ต้องทำกับอัฐิของท่านโดยตรงหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบ กราบ กราบ นมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะ รบกวนเรียนสอบถามค่ะ ถ้าพ่อแม่เราตายไปหลายปีแล้ว เราจำเป็นต้องทำบุญกระดูกท่านโดยตรง หรือมีแบบไหนที่ทำแล้วท่านจะได้รับ ถ้าเราทำวัดอื่นที่ไม่มีกระดูกท่านอยู่ได้หรือไม่เจ้าคะ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเจ้าค่ะ ศุภลักษณ์

ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่หรือใครก็ตาม จะทำที่ไหนก็ได้ ไม่จำต้องทำร่วมกับอัฐิของท่าน วิธีที่นิยมทำคือถวายสังฆทาน แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved