ปุจฉา-วิสัชนา > ไม่เต็มใจดูแลแม่เพราะแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมา
กลับหน้าแรก

ไม่เต็มใจดูแลแม่เพราะแม่ไม่ได้เลี้ยงดูมา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 23 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

หนูมีความสงสัยค่ะ หนูเป็นลูกคนเดียว พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงดูตั้งแต่เด็กๆ หนูอยู่กับญาติๆ ที่โตมามีอนาคตดีๆ แบบนี้ก็เพราะบุญคุณญาติที่ท่วมหัวหนูอยู่นี้ หนูจึงไม่มีความรักให้พ่อแม่เลยค่ะ แต่ตอนนี้แม่ของหนูป่วย หนูจึงดูแลท่านตามกำลังของหนูที่ทำได้ แต่ที่หนูทำนี้ก็เพราะสงสารที่ท่านไม่มีใครดูแล และคิดเสมอว่ายังไงท่านก็คือแม่ แต่ความรู้สึกบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมแม่ไม่เลี้ยงดูเรา ที่เรามีวันนี้ไม่ใช่เพราะแม่ เพราะบุญคุณคนอื่นทั้งนั้น เป็นแม่ก็ควรเลี้ยงลูก แต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าท่านคงมีเหตุผลของท่านที่เลี้ยงดูเราไม่ได้ ถึงยังไงหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูมีอคติต่อท่านในเรื่องนี้ จนบางครั้งเผลอตะคอกใส่ท่าน ใช้คำพูดไม่ดีต่อท่าน จนตอนนี้หนูสับสนว่าสิ่งที่ทำอยู่นี่ มันจะเป็นการสร้างบาปมากกว่าการทดแทนบุญคุณค่ะ ทำไมแม่ไม่เลี้ยงลูกแล้วแม่ไม่บาปบ้าง ลูกต้องการแม่เหมือนกันตอนเด็กๆ เห็นคนอื่นมีแม่ มีพ่อพร้อมหน้าแต่เราไม่มี

การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นับเป็นโชคอันประเสริฐอย่างยิ่ง เพียงแค่นี้ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่คุณจะสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ เพราะถ้าไม่มีท่านหรือถ้าท่านไม่ดูแลคุณให้ดีตั้งแต่อยู่ในท้องตลอด ๙ เดือน คุณคงไม่มีโอกาสมาเกิดมาเป็นผู้คนอย่างทุกวันนี้ ดังนั้นเมื่อท่านเจ็บป่วยก็ควรดูแลท่าน ยิ่งท่านไม่มีใครอื่นอีก การดูแลเอาใจใส่ของคุณยิ่งมีความสำคัญต่อท่านเป็นทวีคูณ

การที่ท่านไม่ได้ดูแลคุณตั้งแต่เล็ก ท่านอาจมีเหตุผลหรือข้อจำกัดของท่าน แต่ถึงแม้ท่านจะมีเหตุผลที่ไม่สมควรในสายตาของคุณ คุณก็ไม่ควรกระทำต่อท่านในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าใครจะทำไม่ดีกับคุณ นั่นเป็นเรื่องของเขา และไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะทำไม่ดีกับเขาเป็นการตอบแทน อย่าลืมว่าหากเราทำไม่ดีกับใครก็ตาม บาปหรือวิบากนั้นก็ย่อมตกอยู่แก่เราในที่สุด

มองในอีกแง่หนึ่ง หากคุณมีลูก คุณก็อยากให้ลูกดูแลคุณในยามเจ็บป่วย แต่คุณจะคาดหวังให้ลูกดูแลคุณในยามลำบากได้อย่างไร หากคุณไม่ดูแลแม่ในยามที่ท่านลำบาก การที่คุณดูแลท่านขณะนี้นับว่าดีแล้ว ขอให้ดูแลอย่างดีทั้งด้วยกาย วาจา และใจ จริงอยู่การดูแลคนป่วยไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ขอให้อดทน และพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรามาก ๆ ถ้าเหนื่อยก็พักบ้าง พลาดพลั้งอะไรไป ก็ให้อภัยตัวเองบ้าง แล้วกลับมาตั้งใจทำให้ดีขึ้น

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved