ปุจฉา-วิสัชนา > ดูจิตแล้วสับสน
กลับหน้าแรก

ดูจิตแล้วสับสน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสกาลหลวงพ่อครับ... ผมเจออย่างหนึ่งเข้าครับ..... จิตทุกดวง..เป็นพุทธ..และจอมมาร...ซึ่งอยู่ข้างใน... เป็นสิ่งที่รับรู้ได้เฉพาะตน...แล้ว..ทำไม...ถึงมี...อะไรหลายๆ อย่างบนโลกใบนี้... สับสนครับ... ในเมื่อความจริงคือเวลาขณะ.. ณ.. ปัจจุบันเท่านั้น..... เมื่อ..ดูจิต..เข้าใจจิต..รู้ทันจิต.... แล้วทำไมมีอะไรที่มากหมาย..ครับ...หลวงพ่อครับ... กราบหลวงพ่อชี้ทางสว่างให้จิตดวงนี้ด้วยครับ.... ไม่มีดีไม่มีเลวไม่มีอะไรทั้งนั้น.. มันเป็นไปของมันตามเวลาปัจจุบันขณะเท่านั้น..... จิตดวงนี้ไม่ว่างเลยครับ ตอนนี้แต่รู้ว่าจิตดวงนี้ต้องการแสงสว่างครับ....

ความเป็นจริงในโลกนี้ มิได้มีแต่จิต แต่ยังมีรูป หรือขันธ์อื่น ๆ ด้วย ปัจจุบันขณะ มีทั้งรูปและนามที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไปต่อเนื่องเป็นกระแส เวลาคุณดูปัจจุบันขณะ ก็ให้ดูด้วยจิตตั้งมั่น อย่าปรุงแต่งหรือแทรกแซงจิต รวมทั้งไม่ผลักไสหรือไขว่คว้าสิ่งที่เห็น แค่ดูเฉย ๆ หลวงพ่อของอาตมาให้หลักในการปฏิบัติว่า “เห็น อย่าเข้าไปเป็น” บางขณะอาจมีนิมิตเกิดขึ้น ก็อย่าไปตื่นเต้น หลงใหล หรือต่อต้าน แค่รู้เฉย ๆ ถ้าดูอย่างมีสติ ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกสับสน หรือหวั่นไหว แต่ถ้าไม่มีสติ ก็สามารถเกิดการปรุงแต่งได้มากมาย จนว้าวุ่นสับสน ดังที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณก็เป็นได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved