ปุจฉา-วิสัชนา > เจริญมรณสติแล้วกลับอุบัติเหตุ
กลับหน้าแรก

เจริญมรณสติแล้วกลับอุบัติเหตุ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

จะทำอย่างไร ทั้งๆ ที่ใจก็อยากพาครอบครัวไปเที่ยว แต่ชอบคิดถึงเรื่องอุบัติเหตุ ระแวงภัยมากเกิน มรณานุสติจนตึงเกินไป ทำให้จิตใจไม่ค่อยเบิกบานเท่าที่ควร พระอาจารย์มีคำแนะนำหรือทางแก้ให้กับจิตใจของข้าพเจ้าได้ไหมครับ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยครับ

ถ้าเจริญมรณสติอย่างถูกต้อง จิตใจจะแจ่มใส ไม่หดหู่ เกิดความกระตือรือร้น ไม่เฉื่อยเนือยหรือตั้งอยู่ในความไม่ประมาท นอกจากนั้นการเจริญมรณสติเนือง ๆ ยังทำให้กลัวตายน้อยลง การที่คุณชอบคิดถึงเรื่องอุบัติเหตุ คงเพราะยังมีความกลัวตายอยู่มาก ในกรณีเช่นนั้นให้รับรู้ความกลัว รู้เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไรกับมัน รวมทั้งไม่ต้องกดข่มมันด้วย

การเจริญมรณสติที่ถูกต้อง นอกจากพิจารณาว่าความตายต้องเกิดกับเราแน่ และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้ว ยังต้องพิจารณาต่อไปว่า หากต้องตายวันนี้วันพรุ่ง เราทำความดีมาพอหรือยัง ทำหน้าที่ที่สมควรทำเสร็จสิ้นหรือยัง และพร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือไม่ การพิจารณาส่วนหลังจะทำให้เราเกิดความกระตือรือร้น ขวนขวายทำสิ่งที่ยังไม่ได้ ไม่ผัดผ่อนไปเรื่อย ๆ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved