ปุจฉา-วิสัชนา > ประกาศประจานผู้ที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางเป็นการสร้างเวรหรือไม่
กลับหน้าแรก

ประกาศประจานผู้ที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางเป็นการสร้างเวรหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ กระผมเป็นกรรมการของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่นี่มีกฎระเบียบว่าทุกบ้านต้องจ่ายค่าส่วนกลาง หากผู้ใดไม่จ่ายค่าส่วนกลาง คณะกรรมการจะต้องแจ้งอายัดที่ดินและประกาศรายชื่อของผู้นั้นในที่สาธารณะ(ประจาน) ขณะนี้มีผู้ไม่จ่ายค่าส่วนกลางหลายราย หากผมแจ้งอายัดที่ดินและประกาศรายชื่อของผู้นั้นในที่สาธารณะ(ประจาน) จะถือว่าเป็นการก่อเวรหรือไม่อย่างไรครับ?

ในเมื่อเป็นกฎระเบียบหรือกติกาที่ยอมรับร่วมกัน เมื่อมีคนไม่ทำตามกฎระเบียบหรือกติกานั้น การพยายามรักษากฎระเบียบเพื่อส่วนรวม ย่อมไม่เป็นการก่อเวร ถือเป็นการทำหน้าที่ต่อส่วนรวมอย่างหนึ่ง ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับเขาย่อมเป็นผลจากกรรมหรือการกระทำของเขาเอง พูดอีกอย่างคือ กฎระเบียบลงโทษเขา แต่ถ้าหากทำด้วยเจตนาที่จะกลั่นแกล้งเขาหรือมีเจตนามุ่งร้ายต่อเขา ย่อมถือว่าเป็นการก่อเวร

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved