ปุจฉา-วิสัชนา > ใช้ชื่อคนอื่นในใบอนุโมทนาผิดศีลหรือไม่
กลับหน้าแรก

ใช้ชื่อคนอื่นในใบอนุโมทนาผิดศีลหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการคะท่าน อยากรบกวนถามคำถามว่า การที่เราบริจาคเงิน แล้วเอาใบอนุโมทนาเขียนชื่อคนอื่นแล้วเอาให้เขาไปใช้ลดหย่อนภาษี โดยเราเต็มใจให้ เพราะเราไม่ได้ใช้แล้ว อย่างนี้เรียกว่าผิดศีลไหมคะ และในทางกลับกันมีคนบริจาคแล้วเขาไม่ได้ใช้ลดหย่อนภาษีเลยใส่ชื่อเรา แล้วให้เรานำไปลดหย่อนภาษี เรียกว่าเราทำผิดศีลไหมคะ ทางวัดหรือสถานที่เราบริจาคยินดีเขียนชื่อตามที่เราแจ้งคะ ถ้าเป็นทางโลกคงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะ เพราะทุกฝ่ายยินยอม แต่ทางธรรมเรียกว่าเราทำผิดศีลไหมคะ ขอขอบพระคุณในธรรมะที่ท่านเมตตาแนะนำสั่งสอนและแบ่งปันมาให้อ่านคะ กราบนมัสการคะ

หากมองว่าคุณบริจาคเงินแทนเขา(หรือในนามของเขา) การที่วัดจะใส่ชื่อเขา ก็ไม่ถือว่าผิดศีล ในทำนองเดียวกันคนที่บริจาคเงินแทนคุณ(หรือในนามของคุณ) แล้วขอให้วัดใส่ชื่อคุณ ก็ไม่ถือว่าผิดศีลเช่นกัน ส่วนจะเอาใบอนุโมทนาบัตรไปทำอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved