ปุจฉา-วิสัชนา > สวดอิติปิโสแล้วแน่นหน้าอก
กลับหน้าแรก

สวดอิติปิโสแล้วแน่นหน้าอก

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 20 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ พี่สาวที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ทุกวันฝากคำถามมาค่ะ คือเมื่อสามอาทิตย์ก่อน พี่เค้าเกิดแน่นหน้าอกขณะสวดอิติปิโสเท่าอายุ และเป็นมากขึ้นในวันต่อมา และวันที่สามก็แน่นมากๆ จนเกือบทนไม่ไหวค่ะ เป็นเฉพาะช่วงสวดอิติปิโสด้วยค่ะ หลังจากสามวันนั้นก็ไม่เป็นแล้วค่ะ แกเลยสงสัยไม่หาย กราบเรียนพระอาจารย์ช่วยคลายความสงสัยด้วยค่ะ

จากที่คุณเล่ามา อาตมาไม่สามารถบอกได้ว่าที่พี่สาวของคุณมีอาการเช่นนั้นเป็นเพราะเหตุใด ต้องดูด้วยว่าเธอสวดอิติปิโสอย่างไร หากสวดด้วยความเครียดก็อาจทำให้เกร็งและแน่นหน้าอกด้วย ยิ่งสวดหลายสิบจบ ก็อาจมีผลต่อการหายใจได้ ถ้าเธอสวดช้า ๆ แบบผ่อนคลาย เหนื่อยก็พัก ไม่ใช่สวดรวดเดียวจบ อาการดังกล่าวก็น่าจะลดลง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved