ปุจฉา-วิสัชนา > ออกแบบสถานวิปัสสนาอย่างไร
กลับหน้าแรก

ออกแบบสถานวิปัสสนาอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

รบกวนตอบหน่อยค่า คือหนูทำโปรเจคจบ ออกแบบภายใน เกี่ยวกับสถานวิปัสสนาอ่าค่า มีข้อบังคับ รึอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะกับการออกแบบ แล้วนิกาย หรือสายพระสงฆ์แต่ละท่านมีผลกับสถานที่ที่เราจะออกแบบไหมค่า เพราะอาจารย์ถามว่า รู้รึเปล่าว่าสถานที่ทำการออกแบบ เป็นสายของพระท่านใด ซึ่งส่วนตัวหนูคิดว่าไม่ว่าจะนิกาย รึสายพระสงฆ์ท่านใดก็ขอแค่ให้สถานที่นั้นเอื้ออำนวยกับกิจกรรมที่ทำก็พอ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมก็ได้ไม่ใช้รึค่ะยังไงถ้าพอมีเวลารบกวนตอบหนูด้วยนะค่า ขอบพระคุณค่า

สถานวิปัสสนาในพุทธศาสนานั้น ไม่มีข้อบังคับหรือกฎระเบียบอันใดเป็นพิเศษ ขอให้มีสัปปายะก็พอแล้ว คือเอื้อต่อการปฏิบัติ เช่น สงบ วิเวก ไม่พลุกพล่าน จอแจ ไม่ว่านิกายใดในเมืองไทย ก็ล้วนอิงอาศัยหลักการนี้เหมือนกันหมด อาจจะมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมประการหนึ่งก็คือ หากเป็นสถานวิปัสสนาสำหรับพระป่า ก็ควรมีสภาพคล้ายป่า (แต่ถ้าไม่มีสภาพดังกล่าว ก็ไม่ใช่ปัญหา)

ในเรี่องนี้มีประเด็นที่ควรขยายความเพิ่มเติมว่า มีบางท่านเข้าใจว่าพระป่าเป็นพระธรรมยุต ที่จริงพระป่าที่สังกัดมหานิกายก็มีไม่น้อย ที่อาจารย์ของคุณถามเกี่ยวกับเรื่องสายหรือนิกายของพระ ก็อาจมีสาเหตุมาจากความเข้าใจดังกล่าว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved