ปุจฉา-วิสัชนา > การจำหน่ายของที่ระลึกของพระ ต่างจากการจำหน่ายวัตถุมงคลไหม
กลับหน้าแรก

การจำหน่ายของที่ระลึกของพระ ต่างจากการจำหน่ายวัตถุมงคลไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ คือผมมีข้อข้องใจเรื่องการจำหน่ายของที่ระลึก ของพระอาจารย์ที่เป็นพระนักบรรยายธรรม (ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงท่านใด) มันต่างอะไรกับการจำหน่ายวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ครับ เพราะทำไปเพื่อการพานิชย์เหมือนกัน แม้เจตนาอาจบิดกันเล็กน้อย ข้อความกรุณาชี้ปัญญาด้วยครับ

การจำหน่ายวัตถุมงคลของเกจิอาจารย์ โดยตัวมันเอง ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ถ้าไม่ใช่การค้ากำไรเกินควรและเป็นการดำเนินการของญาติโยม แต่ที่มักเป็นปัญหาเพราะนอกจากมุ่งค้ากำไรแล้ว ยังโฆษณาเกินจริง หรือเน้นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ทำให้คนหลงงมงาย หวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จนลืมพึ่งตนเอง หรือมีธรรมเป็นที่พึ่ง

ในความเห็นของอาตมา การพาณิชย์โดยตัวมันเอง ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หาไม่แล้ว การจำหน่ายหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์ต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากเราเห็นว่าการจำหน่ายหนังสือธรรมะ ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ก็น่าจะยอมรับการจำหน่ายของที่ระลึกของพระสงฆ์ได้ ถ้าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เน้นสร้างกำไร หรือโฆษณาเชิดชูตัวบุคคลจนเหนือธรรม หรือทำให้ของที่ระลึกนั้นกลายสภาพประหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถดลบันดาลให้สำเร็จดังใจได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved