ปุจฉา-วิสัชนา > เจ้าของบ้านมีปัญหาเป็นเพราะเทวดาเจ้าที่ไม่ชอบ
กลับหน้าแรก

เจ้าของบ้านมีปัญหาเป็นเพราะเทวดาเจ้าที่ไม่ชอบ

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

มีคำถามมาถามคะ...บ้านที่เราพักอาศัยจะมีเจ้าที่หรือเทวดาสิงสถิตอยู่ใช่ไหมคะ เป็นไปได้ไหมที่เจ้าที่หรือเทวดา ท่านเหล่านั้นจะไม่ชอบเจ้าของบ้าน จึงทำให้เจ้าของต้องประสบปัญหา ไม่ว่าเรื่องการงาน เรื่องสุขภาพ ถ้าเป็นจริงจะต้องแก้อย่างไรคะ

ไม่แน่เสมอไปว่าจะต้องมีเจ้าที่หรือเทวดาสิงสถิตในบ้านทุกหลัง ส่วนการที่เจ้าของบ้านประสบปัญหานั้น อาตมาคิดว่าเป็นเพราะสาเหตุอื่นมากกว่า ซึ่งอาจจะมีมากมาย ไม่เฉพาะการกระทำของเจ้าของบ้านเท่านั้น เช่น การงานจะสำเร็จหรือไม่ ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และสถานการณ์แวดล้อม สุขภาพก็เช่นกัน มีปัจจัยมากมาย

แต่แน่นอนว่าการกระทำของเจ้าตัวมีส่วนสำคัญ และเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันที (นี้คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับกรรมหรือการกระทำของเรา เพราะปัจจัยอื่นนั้น มักอยู่นอกเหนือความสามารถที่เราจะแก้ไขปรับปรุง หรือถึงเราจะทำอะไรได้ก็ทำได้ไม่มากเท่ากับการปรับปรุงการกระทำของเราเอง)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved