ปุจฉา-วิสัชนา > ซื้อหุ้นธุรกิจฆ่าสัตว์เป็นบาปไหม
กลับหน้าแรก

ซื้อหุ้นธุรกิจฆ่าสัตว์เป็นบาปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 13 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะ ดิฉันมีคำถามเกี่ยวกับการเล่นหุ้นค่ะ ถ้าเราซื้อหุ้นที่เป็นโรงงานฆ่าสัตว์ เช่นหุ้นของไก่ซีพี พวกนี้จะเป็นบาปมั้ยคะ แล้วการเล่นหุ้น (ที่ไม่ใช่พนัน) แต่เล่นเป็นอาชีพถือว่าบาปไหมคะ

อีกประการหนึ่งดิฉันมีงานประจำเป็นนักเคมี ทำอยู่ที่บริษัทเกี่ยวกับสารเคมี แทบทุกวันดิฉันมีลูกน้องที่้ต้องให้เค้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทางบริษัทมีหน้ากากป้องกันแจกให้ แต่น้องๆไม่ใส่กันเพราะอ้างว่าไม่สะดวก ดิฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่เห็นลูกน้องทำงานที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับสารเคมี การทำงานแบบนี้บาปไหมคะ อีกทั้งโรงงานก็เป็นธรรมดาที่จะมีการปล่อยสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม (ทำงานที่มาบตาพุด) การเข้ามาทำงานเกี่ยวข้องแบบนี้ดิฉันควรทำอย่างไรดีคะ ทางหนึ่งก็ทำมาหากิน ทางหนึ่งก็กลัวบาปกรรมค่ะ รบกวนท่านพระอาจารย์ให้คำแนะนำหน่อยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

การขายสัตว์เพื่อฆ่าเอาเนื้อ พุทธศาสนาถือว่าเป็นมิจฉาวณิชชา คือการค้าขายที่ไม่ถูกธรรม การซื้อหุ้นนั้นเป็นการสนับสนุนกิจการดังกล่าว จึงย่อมมีส่วนในมิจฉาวณิชชา แม้จะไม่ใช่การค้าขายโดยตรงก็ตาม ส่วนการเล่นหุ้นในกิจการอื่น อีกทั้งไม่ได้ทำในลักษณะการพนัน จัดว่าเป็นการลงทุนหรือค้าขายอย่างหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นบาปหรือผิดศีล

สำหรับคำถามข้อที่สองนั้น หากลูกน้องของคุณรู้ว่างานของตนนั้นมีความเสี่ยงเพราะเกี่ยวข้องกับสารเคมี แต่เขาไม่ยอมใส่หน้ากาก อันนี้เป็นความรับผิดชอบของเขา ไม่เกี่ยวกับคุณเพราะคุณเตือนเขาแล้ว เรื่องนี้คงไม่ต่างจากการมีลูกน้องทำงานเป็นคนส่งเอกสาร ซึ่งต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน จึงมีความเสี่ยงบนท้องถนน เขาควรใส่หมวกกันน็อค แต่ถ้าเขาไม่ใส่ก็เพิ่มความเสี่ยงให้แก่ตนเอง ถ้าคุณเตือนเขาแล้วเขาไม่ฟัง ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองหากเกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง

อย่างไรก็ตาม กรณีโรงงานที่คุณทำปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากมีมาตรการป้องกันและบรรเทาตามมาตรฐาน หรือตามกฎหมาย ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ถ้าหลีกเลี่ยงที่จะทำตามมาตรการดังกล่าว ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง ในฐานะเจ้าหน้าที่ของโรงงาน คุณควรทักท้วงหรือช่วยผลักดันให้มีการดำเนินการดังกล่าว หาไม่แล้วก็ถือได้ว่ามีส่วนในการสร้างปัญหาแก่ชุมชน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved