ปุจฉา-วิสัชนา > กรรมในอดีตอะไร ทำให้รักเพศเดียวกัน
กลับหน้าแรก

กรรมในอดีตอะไร ทำให้รักเพศเดียวกัน

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการค่ะ มีคำ ๆ หนึ่งที่ได้ยินบ่อยเหลือเกิน " ความรักเป็นเรื่องธรรมชาติ ห้ามกันไม่ได้ " ตีความออกมาเป็น ความรักจะเกิดขึ้นกับใครหรือเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีคำอธิบายว่าความรักเกิดขึ้นได้อย่างไร รู้แต่ว่ามันเกิดขึ้นและมันต้องดำเนินต่อไป ส่วนจะจบแบบไหนนั้นไม่มีใครล่วงรู้ แต่ความรักเป็นเรื่องธรรมชาติในที่นี้มันรวมทั้ง ช-ญ , ญ-ญ ,ช-ช สำหรับ ช-ญ หนูมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆ ที่สร้างมาสองเพศให้สืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ แต่ทำไมธรรมชาติทำให้ความรักมันเกิดกับเพศเดียวกัน หนูเคยได้ยินมาบ้างว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่เป็นไปตามเพศตัวเอง หรือรักเพศเดียวกันนั่นเพราะกรรมในอดีตชาติ คำถามที่อยากทราบคือ ทำไมกรรมต้องทำให้เกิดมาไม่ตรงกับเพศกำเนิดของตัวเอง และเพศเดียวกันรักกัน ถูกสร้างมาเพื่ออะไร หนูอยากเข้าใจธรรมชาติเหลือเกินค่ะ บางทีมันทำราวกับว่าเล่นตลกกับมนุษย์ หรือมันเป็นอจินไตยไม่ควรคิด

การรักเพศเดียวกันมีเหตุปัจจัยหลายประการ แต่ละคนก็มีเหตุปัจจัยต่างกัน บางคนเป็นผลจากกรรมในปัจจุบันชาติ เช่น การถูกเลี้ยงดูในวัยเด็ก และพฤติกรรมเมื่อโตขึ้น รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว บางคนอาจเป็นผลจากกรรมในอดีต แต่ก็ไม่ควรมองว่าเรื่องนี้มาจากกรรมอย่างเดียว

พระพุทธองค์ตรัสว่า กฎธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เรามี ๕ ประการ คือ อุตุนิยาม (เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศและสิ่งแวดล้อม) พีชนิยาม (เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และชีววิทยา) จิตนิยาม(เกี่ยวกับจิตใจ) กรรมนิยาม(เกี่ยวกับการกระทำ หรือกฎแห่งกรรม) และธรรมนิยาม (กฎแห่งความเป็นเหตุและผลของสรรพสิ่ง) การรักเพศเดียวกัน อาจมีสาเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ (ระบบร่างกาย) ซึ่งเป็นผลจากพีชนิยาม ดังพบว่า มีสัตว์หลายชนิด (เช่น ลิง แมว หมา) มีพฤติกรรมแบบรักร่วมเพศ เรื่องนี้มนุษย์เรายังมีความรู้น้อย จำต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ยังไม่ควรสรุปว่าเป็นเรื่องของกรรมอย่างเดียว

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved