ปุจฉา-วิสัชนา > โกหกและทำร้ายพ่อแม่ ทำให้ไม่เจริญในการงานหรือไม่
กลับหน้าแรก

โกหกและทำร้ายพ่อแม่ ทำให้ไม่เจริญในการงานหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับพระอาจารย์ ผมเป็นนักศึกษาแพทย์ กำลังเรียนอยู่ ผมมีความทุกข์มาก เพราะรู้สึกว่าการเรียนการงาน ไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ มันกลับได้ประสิทธิภาพน้อยกว่าผู้อื่น ทั้งๆ ที่ทำแบบเดียวกัน

ตอนแรกผมเองก็ไม่ได้สนใจในพระพุทธศาสนาสักเท่าไหร่ แต่พอมีปัญหาหลายเรื่องมากระทบกระทั่ง จนจิตตก ผมจึงเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง พยายามบำเพ็ญทาน ศีล ภาวนาให้สมบูรณ์ เพื่อหวังว่า มันคงอาจจะทำให้ผลกรรมที่ผมได้รับเบาลง

ล่าสุดผมเองก็ได้บริจาคร่างกายเป็นมหาทานด้วย เพื่อชดเชยความผิดของตนเอง เพราะผมเคยมีนิสัยพูดโกหก และเคยทำร้ายพ่อแม่ ซึ่งผมเองก็รู้สึกผิด ปล. ผมเองก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นมหากุศล สิ่งที่ผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์คือ

๑. การที่ผมเคยพูดโกหกในอดีตและเคยทำร้ายพ่อแม่ มันเป็นกรรมตัดรอนผมหรือเปล่า ที่ทำให้ผมไม่เจริญในการเรียน การงานเท่าที่ควร

๒. อยากจะทราบอานิสงส์ของการบริจาคร่างกายครับ

๓. ก่อนหน้าที่ผมจะเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ผมเป็นคนที่ใจร้อน ชอบใช้อารมณ์ แต่มาถึง ณ ตอนนี้ ผมเริ่มสงบเย็นมากขึ้นแล้ว จนขนาดที่ว่าแม้ใครจะชกหน้าผม ผมก็จะไม่ชกตอบ อย่างที่ถือว่าการทำกรรมฐานผมก้าวหน้าหรือไม่

ขอบพระคุณพระอาจารย์มากครับ

การพูดโกหกและทำร้ายพ่อแม่ ย่อมส่งผลตัดรอน แต่คงไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะมีหลายคนที่แม้จะทำดีกับพ่อแม่ แต่ก็ยังมีปัญหาการเรียน การที่ผลการเรียนของคุณไม่ดี น่าจะมีสาเหตุอื่นมากกว่า เช่น การจับเนื้อหาสาระของวิชาเรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร หรือทำความเข้าใจไม่ชัดกับสิ่งที่ได้เรียน คุณลองพิจารณาในส่วนนี้ รวมทั้งใคร่ครวญถึงสาเหตุอื่นด้วย

การบริจาคร่างกายนั้น เป็นการส่งเสริมการศึกษาวิชาแพทย์ เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและเพื่อนมนุษย์ อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นคือ ในภายภาคหน้าหากเจ็บป่วยก็จะได้รับการรักษาพยาบาลให้กลับมาเป็นปกติ หรือมีสุขภาพดีขึ้น

ส่วนคำถามข้อ ๓ นั้น การที่คุณใจเย็น ไม่โกรธตอบคนที่ทำร้ายคุณ น่าจะเป็นอานิสงส์จากการเจริญกรรมฐานเป็นประจำ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved