ปุจฉา-วิสัชนา > คู่เวรคู่กรรมที่ใช้กรรมหมดแล้ว ต้องเลิกร้างกันไปไหม
กลับหน้าแรก

คู่เวรคู่กรรมที่ใช้กรรมหมดแล้ว ต้องเลิกร้างกันไปไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อ คือดิฉันอยากถามหลวงพ่อว่า คนที่ดวงบอกว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแต่ต้องมาแต่งงานกันและมีบุตรด้วยกัน แล้วพอถึงเวลาใช้กรรมหมดแล้ว เราต้องเลิกร้างกันไป ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้จริงมั้ยค่ะ

ไม่จำต้องเป็นเช่นนั้น เพราะยังมีกรรมอีกประเภทหนึ่งที่สามารถส่งผลได้ ก็คือกรรมในปัจจุบัน แม้ใช้กรรม(เก่า)หมดแล้ว แต่ได้สร้างกรรมใหม่ ไม่ว่าดีหรือชั่ว ก็สามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ อาจทำให้อยู่เป็นคู่ได้ต่อไป แต่จะสุขหรือทุกข์ ขึ้นอยู่กับกรรมปัจจุบันที่ได้ทำเอาไว้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved