ปุจฉา-วิสัชนา > รู้เห็นเรื่องคอร์รัปชั่นแล้วนิ่งเฉย ปล่อยให้เขารับผลกรรมเองดีไหม
กลับหน้าแรก

รู้เห็นเรื่องคอร์รัปชั่นแล้วนิ่งเฉย ปล่อยให้เขารับผลกรรมเองดีไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 10 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบมัสการพระอาจารย์ครับ ถ้าเราเห็นการคอรัปชั่นแล้วนิ่งเฉย ปล่อยให้เขารับผลกรรมเอง โดยไม่สอนสั่ง มันจะเป็นการทำร้ายเขาหรือไม่ครับท่าน

 

การนิ่งเฉยในกรณีอย่างนี้ ไม่ได้เป็นแค่การรู้เห็นเป็นใจให้เขาทำชั่ว ซึ่งส่งผลร้ายต่อเขาในที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นการรู้เห็นเป็นใจให้มีการทำร้ายส่วนรวมด้วย เพราะว่าส่วนรวมไม่ว่าหน่วยงาน ชุมชน หรือประเทศชาติ ล้วนอยู่ได้ด้วยศีลธรรมและกฎระเบียบ หากมีใครคนใดคนหนึ่งไม่เคารพศีลธรรมและกฎระเบียบ เช่น คอร์รัปชั่น แล้วไม่มีใครว่ากล่าวหรือลงโทษเลย ก็จะมีคนอื่นทำตามด้วย จนในที่สุดศีลธรรมและกฎระเบียบเหล่านั้นก็อยู่ไม่ได้

หากคุณเกี่ยวข้องกับคนนั้นไม่ว่าในลักษณะใด เช่น เป็นคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมชาติ หากมีโอกาสก็ควรตักเตือนหรือว่ากล่าว เพื่อให้เขามีความยับยั้งชั่งใจบ้าง หรือไม่ย่ามใจจนเกินไป

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved