ปุจฉา-วิสัชนา > ขอโทษแล้ว แต่ไม่ได้รับการให้อภัย
กลับหน้าแรก

ขอโทษแล้ว แต่ไม่ได้รับการให้อภัย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

มีเรื่องเรียนปรึกษาค่ะ หนูได้ทำผิดและได้ขอโทษไปแล้ว แต่เหมือนคนเหล่านั้นยังคงพูดจาส่อเสียดหนูตลอดเวลา หนูควรทำอย่างไรดีค่ะ

เมื่อคุณทำผิดและได้ขอโทษไปแล้ว ก็เท่ากับว่าคุณได้ทำสิ่งที่สมควรทำแล้ว คนที่คุณขอโทษ ก็สมควรที่จะให้อภัยคุณ แต่ถ้าคนเหล่านั้นยังพูดจาส่อเสียดคุณอยู่ แสดงว่าเขายังมีความขุ่นเคืองอยู่ นั่นเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ปัญหาของคุณ สิ่งที่คุณควรทำคืออดทนต่อถ้อยคำของเขาและให้อภัยเขา เพราะเขายังมีความเจ็บปวดจากการกระทำของคุณอยู่ ขอให้ถือว่าเป็นวิบากหรือผลสืบเนื่องจากความผิดพลาดของคุณ ถ้าคุณไม่ตอบโต้ เขาก็จะละอายใจไปเองที่ยังไม่ยอมเลิกรา

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved