ปุจฉา-วิสัชนา > ผู้ซื้อ-ผู้ขายบริการทางเพศทำกรรมอะไรไว้
กลับหน้าแรก

ผู้ซื้อ-ผู้ขายบริการทางเพศทำกรรมอะไรไว้

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการค่ะ เรียนถามว่าผู้ชายที่เจ้าชู้ ชอบซื้อผู้หญิงกลางคืน อายุก็ 60 แล้ว ทำไมยังหยุดเรื่องนี้ไม่ได้ เรียนถาม ว่า เค้าทำกรรมอะไรมาหรือเจ้าค่ะ และชาติต่อๆไปเค้าอาจจะเกิดมาเป็นผู้หญิงกลางคืนเองได้เปล่าเจ้าค่ะ และผู้หญิงที่ทำงานกลางคืน คนขายบริการทางเพศ ทำกรรมสิ่งใดมา เพราะยุคปัจจุบันนี้เห็นมีมากมายเหลือเกิน กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ

ที่เขามีพฤติกรรมเช่นนี้ ก็เพราะกรรมในปัจจุบันนั่นแหละ คือ ครุ่นคิดหมกมุ่นแต่ในทางกาม นอกจากมองไม่เห็นโทษของกามแล้ว ยังขาดการฝึกฝนตนให้มีความอดกลั้นต่อราคะหรือสามารถเข้าถึงความสุขที่เหนือจากกาม รวมทั้งอาจมีเพื่อนไม่ดี แวดล้อมด้วยสิ่งยั่วยุ ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของกรรมคือการกระทำในปัจจุบันชาติทั้งนั้น อาจเริ่มแต่วัยเด็กหรือวัยรุ่นเลยก็ได้

ส่วนคนที่มีอาชีพนี้ส่วนใหญ่ก็เพราะเลือกแล้ว แต่ก็มีไม่น้อยเพราะถูกบีบบังคับ(เพราะคนหรือสถานการณ์ก็แล้วแต่) ซึ่งมักเป็นผลจากการกระทำของตนด้วยไม่มากก็น้อย เช่น ใช้ชีวิตอย่างใจแตก หรือเชื่อคนง่ายจึงถูกหลอกให้มามีอาชีพนี้ หรือพลั้งเผลอแล้วไม่มีทางออก จึงต้องมามีอาชีพนี้เพื่อความอยู่รอด

ทั้งหมดนี้แยกไม่ออกจากสภาพสังคมที่ทั้งส่งเสริม ผลักดัน หรือบีบคั้นให้ผู้คนต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบริการ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved