ปุจฉา-วิสัชนา > แผ่เมตตาอยู่ที่บ้าน เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับหรือไม่
กลับหน้าแรก

แผ่เมตตาอยู่ที่บ้าน เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ถ้าสวดมนต์ แผ่เมตตาอยู่ที่บ้าน เจ้ากรรมนายเวรเขาจะได้รับบ้างหรือเปล่าเจ้าคะ ขอบพระคุณเจ้าค่ะ (-/\-)

การแผ่เมตตา (รวมทั้งการแผ่ส่วนบุญ) นั้น เจ้ากรรมนายเวรจะได้รับหรือไม่ขึ้นอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรอยู่ภพภูมิใดด้วย หรือมีญาณหยั่งรู้เพียงใด ด้วยเหตุนี้ในบทกรวดน้ำตอนเช้าจึงมีข้อความตอนหนึ่งว่า “สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว สัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิด ส่วนสัตว์เหล่าใด ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved