ปุจฉา-วิสัชนา > การนั่งสมาธิอย่างไรถึงเรียกว่าจิตสงบนิ่ง
กลับหน้าแรก

การนั่งสมาธิอย่างไรถึงเรียกว่าจิตสงบนิ่ง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 22 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า เจ้าค่ะ หนูอยากทราบว่า การนั่งสมาธิ อย่างไรถึงเรียกว่า "จิตสงบนิ่ง" ช่วงเวลาที่จิตนิ่งนั้น รู้สึกอย่างไร

จิตสงบนิ่ง คือจิตไม่ฟุ้งซ่านแส่ส่าย รับรู้อยู่แต่อารมณ์เดียว คือ ลมหายใจ หรือ สิ่งที่จิตกำหนดในระหว่างทำสมาธิ แต่คนส่วนใหญ่แม้ขณะทำสมาธิจิตก็ไม่ได้นิ่งต่อเนื่องนาน ๆ มีฟุ้งบ้าง แต่ไม่บ่อยและไม่นาน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved