ปุจฉา-วิสัชนา > ผ่าตัดคลอดควรดูฤกษ์ยามไหม
กลับหน้าแรก

ผ่าตัดคลอดควรดูฤกษ์ยามไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 19 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ผ่าตัดคลอดต้องดูฤกษ์ยามทำถูกหรือไม่ค่ะ

พระพุทธองค์ตรัสว่า เวลาที่เป็นประโยชน์หรือเหมาะสมนั้น เป็นฤกษ์งามยามดีอยู่ในตัวแล้ว ทำตอนไหนที่เกิดประโยชน์หรือเกิดผลดี ตอนนั้นก็เป็นฤกษ์งามยามดีทั้งนั้น สำหรับการผ่าตัดคลอดนั้น ควรทำเพราะเหตุอื่นไม่ใช่เพราะเชื่อฤกษ์ ควรตระหนักว่าการผ่าตัดคลอดนั้นมีผลเสียอย่างไรบ้างโดยเฉพาะต่อเด็ก ดังนั้นควรผ่าตัดคลอดเมื่อมีเหตุจำเป็น ส่วนจะผ่าเมื่อใดก็ควรดูที่ความเหมาะสมทางการแพทย์เป็นหลัก เพราะสุขภาพของเด็กและแม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในกรณีนี้ หากผ่าก่อนกำหนดเพราะเชื่อหมอดูว่าเป็นฤกษ์ดี แต่แล้วเด็กหรือแม่มีปัญหา จะเรียกว่าเป็นฤกษ์ดีได้อย่างไร

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved