ปุจฉา-วิสัชนา > ขุ่นมัวในใจเรื่องการเมือง
กลับหน้าแรก

ขุ่นมัวในใจเรื่องการเมือง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 17 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ - คือหนูมีความขุ่นมัวในใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศ โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันมากค่ะ หนูควรจะปฏิบัติอย่างไรดีคะ ขอพระอาจารย์ช่วยแสดงธรรมให้หนูด้วยนะคะ กราบขอบพระคุณค่ะ

การที่คุณสนใจความเป็นไปของบ้านเมืองนั้นเป็นเรื่องดี เพราะบ้านเมืองเป็นของส่วนรวมที่เราควรใส่ใจ จัดว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของพลเมือง เมื่อเห็นว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้อง ก็ควรคิดอ่านหาทางแก้ไข แม้เราเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่ง แต่ถ้าร่วมมือกันหลายคนก็สามารถทำอะไรได้ไม่น้อยเพื่อช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้น การคิดอ่านทำอะไรนั้นจะช่วยให้เราไม่รู้สึกอึดอัดขัดเคืองกับปัญหาของบ้านเมือง

อย่างไรก็ตามแม้บ้านเมืองเป็นเรื่องสำคัญ แต่เราก็ไม่ควรหมกมุ่นกับมันจนเครียด เพราะชีวิตของคนเรานั้นมีหลายด้าน การบ้านการเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้น จึงไม่ควรให้มันมาครอบงำชีวิตจิตใจจนไม่เป็นอันทำอย่างอื่น คุณยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากมายที่ควรทำด้วยจิตใจที่แช่มชื่นเบิกบานหรืออย่างมีสติ ถ้าปล่อยให้ความขุ่นมัวเกี่ยวกับการเมืองรบกวนจิตใจมากไป คุณจะทำหน้าที่การงานต่าง ๆ ให้ดีได้อย่างไร

จะว่าไปแล้วความขุ่นมัวในใจเกี่ยวกับการเมืองนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีอคติอยู่ก่อนแล้ว พอได้ยินได้ฟังอะไรก็ขุ่นมัวได้ง่าย ยิ่งได้รับรู้ข้อมูลในทางลบ ก็ยิ่งเครียด แต่ก่อนอื่นควรถามตนเองว่า คุณรับฟังข้อมูลด้วยใจที่เป็นกลางหรือไม่ อีกทั้งแหล่งข้อมูลที่คุณได้มานั้น (ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หรือตัวบุคคล) ให้ข้อมูลที่รอบด้านแก่คุณหรือเปล่า หรือให้แต่ข้อมูลที่เป็นลบ

พึงตระหนักว่าแหล่งข้อมูลเวลานี้แม้จะมีมากมายหลากหลาย แต่ก็ “เลือกข้าง” กันแล้วเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงควรรับฟังอย่างมีวิจารณญาณ อย่าเชื่อง่าย และควรแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งแหล่งที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับเรา หรือมีความคิดเห็นต่างจากเรา วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ซึ่งอาจช่วยลดทอนอคติในใจเราได้ไม่มากก็น้อย อย่าลืมว่าการรับฟังข้อมูลจำเพาะจากแหล่งที่ถูกใจเรานั้น มีส่วนทำให้เราขุ่นมัวเกลียดชังคนที่อยู่คนละฝ่ายกับเราได้ง่ายมาก

สรุปก็คือ รับฟังข้อมูลอย่างมีสติ ไม่เชื่อง่าย ไม่ด่วนสรุป และหากมีอารมณ์ขุ่นมัวโกรธเคือง ก็รู้ทัน ปล่อยวางได้เร็ว ไม่ปล่อยให้มันกัดกร่อนหรือเผาลนจิตใจจนเป็นทุกข์ไปทั้งวัน หรือกินไม่ได้นอนไม่หลับ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved