ปุจฉา-วิสัชนา > ไกด์เรียกเงินค่าน้ำจากร้านค้า-บริการสมควรไหม
กลับหน้าแรก

ไกด์เรียกเงินค่าน้ำจากร้านค้า-บริการสมควรไหม

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 14 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ กระผมมีอาชีพมัคคุเทศก์ เห็นเพื่อนๆ ไกด์ ชอบขอค่าคอมมิชชั่น(ค่าน้ำ) กับทางร้านอาหาร ร้านเพชรพลอย แหล่งสถานบันเทิง โลกีย์ ต่างๆ โดยบางครั้งเจ้าของธุรกิจเขาก็ไม่เต็มใจให้ ถือว่าเป็นการไม่ซื่อตรงกับแขกและอาชีพหรือไม่ครับ โดยส่วนตัวของผมแล้วมันเหมือน "ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก"

คนที่เป็นมัคคุเทศก์ เมื่อได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่ยอมเสียเงินจ้างเขามา ก็ควรคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก หากพาลูกค้าเข้าร้าน โดยมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัว หวังได้ค่าคอมมิชชั่นจากทางร้าน ย่อมถือว่าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตน

มัคคุเทศก์ที่ดี แม้ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้า แต่หากเห็นว่าเป็นร้านที่ขายของมีคุณภาพ สมกับราคา ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ ก็ย่อมพาลูกค้าเข้าร้านนั้นอยู่นั่นเอง

การเรียกเงินจากร้านค้าเพราะพาลูกค้าเข้าร้านนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเอาลูกค้าเป็นเครื่องมือสนองประโยชน์ของตน เพราะเป็นการขู่ร้านค้ากลาย ๆ ว่า หากไม่ให้เงินแก่เขา ก็จะไม่พาลูกค้าเข้าร้าน การกระทำเช่นนี้ย่อมผิด “จรรยาบรรณ” ของมัคคุเทศก์ ที่ควรรับใช้ลูกค้า ไม่ใช่เอาลูกค้ามารับใช้ตน

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved