ปุจฉา-วิสัชนา > กรรมใดทำให้เจอสามีไม่ซื่อสัตย์
กลับหน้าแรก

กรรมใดทำให้เจอสามีไม่ซื่อสัตย์

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการเจ้าคะ เรียนถาม ภริยาที่เจอสามี ที่ไม่ซื่อสัตย์ เที่ยวผู้หญิง เป็นประจำ เธอทำกรรมใดมา จึงมาพบเจอกันเจ้าค่ะ และผู้หญิงจะแก้กรรมนั้นกับสามีได้อย่างไร หรือจะช่วยให้เค้า รู้จักธรรมของพระพุทธองค์ได้อย่างไรเจ้าค่ะ

อะไรทำให้หญิงเจอชายที่มีนิสัยแบบนี้ อาตมาไม่ทราบ แต่เมื่อเจอแล้ว การที่เธอเลือกเขาเป็นแฟนแล้วต่อมาตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับเขา อันนี้คือกรรมในปัจจุบัน ที่เกิดจากการตัดสินใจของเธอเอง และเมื่อเป็นคู่ครองแล้ว เธอสามารถดูแลหรือเหนี่ยวรั้งให้เขามีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องหรือไม่ อันนี้ก็เป็นกรรมในปัจจุบันเช่นกัน แต่พูดอย่างนี้อย่าได้เข้าใจว่าการที่สามีไม่ซื่อสัตย์ เป็นความผิดของภรรยา เพียงแต่ชี้ให้เห็นว่า การที่ภรรยามีสามีที่นอกใจนั้น ไม่จำต้องสาวหาสาเหตุจากอดีตชาติ แต่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือกรรมของเธอในปัจจุบันชาตินั่นเอง (แน่นอนว่าคนที่ต้องรับผิดชอบต่อการที่สามีนอกใจก็คือตัวสามีเอง ไม่ใช่ใครอื่น และไม่ต้องโยนไปให้กรรมในอดีตชาติ เพราะเกิดจากการกระทำในปัจจุบันชาติของสามีเอง)

แก้กรรมนั้นทำไม่ได้หรอก แต่เราสามารถทำกรรมใหม่ได้ ภรรยาจะช่วยให้เขารู้จักธรรมของพระพุทธองค์นั้น ก็ด้วยการชี้ชวนสนับสนุนให้เขาได้ฟังธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่า หนังสือ ซีดี หรือคลิปวีดีโอ เช่น youtube จากนั้นก็อาจชวนเขาไปฟังธรรมจากพระ ถ้าเขายังไม่อยากเข้าวัด ก็พาเขาไปฟังการบรรยายธรรมที่จัดนอกวัด

นอกจากนั้นตัวคุณเองก็สามารถเป็นสื่อให้เขาได้รู้จักธรรมได้ ความอดทน ความเมตตา ความสงบเย็น รวมทั้งความกล้าที่จะพูดตรงไปตรงมาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา ก็อาจดึงให้เขามีกามสังวรมากขึ้นก็ได้

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved