ปุจฉา-วิสัชนา > ถูกใส่ร้ายใช้หลักธรรมใดช่วยบรรเทา
กลับหน้าแรก

ถูกใส่ร้ายใช้หลักธรรมใดช่วยบรรเทา

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 12 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ คือหนูอยากทราบว่า จะใช้หลักธรรมอะไร มาช่วยบรรเทาจิตใจที่รู้สึกร้อนรน เพราะ "ถูกเข้าใจผิด ถูกใส่ร้าย โดยที่ไม่สามารถแก้ต่างให้ตัวเองได้เลย" ทั้งๆที่เรื่องราวที่เกิดขึ้น เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูด อย่างที่เขาคิดเลยค่ะ แล้วหนูต้องทำอย่างไรกับคนที่เขาใส่ร้ายกับหนูดีค่ะ พระอาจารย์ช่วยชี้แนะทางสว่างให้หนูด้วยนะค่ะ

 

อย่างแรกที่ควรมีคือขันติได้แก่ความอดกลั้น ไม่ลุแก่โทสะ หาไม่คนที่เป็นทุกข์คนแรกก็คือคุณ ประการต่อมาสติ ซึ่งช่วยให้คุณไม่มัวคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ หาไม่คุณจะไม่เป็นอันทำอะไรเลย สติช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบัน และไม่เก็บเอาอะไรต่ออะไรมาคิดให้รกหัวหรือหนักใจ

นอกจากขันติและ สติแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ควรมีคือ ปัญญาหรือความเข้าใจในโลกธรรมว่า ชอบหรือชัง สรรเสริญหรือนินทา เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น ในเมื่อมีคนที่รักคุณ เข้าใจคุณ ก็ต้องมีคนที่เกลียดคุณ เข้าใจผิดในตัวคุณ จึงควรมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าคุณอยากให้ทุกคนเข้าใจถูกในตัวคุณ พูดถึงคุณในทางที่ดี คุณจะมีแต่ความทุกข์และความผิดหวัง เพราะไม่มีทางที่จะเป็นเช่นนั้นได้ มองในอีกแง่หนึ่ง คนที่เกลียดคุณ ใส่ร้ายคุณ เข้าใจผิดในตัวคุณนั้น เขาคือ “ครู” ที่กำลังสอนคุณให้เข้าใจในสัจธรรมดังกล่าว เพื่อฝึกใจให้ปล่อยวาง ไม่ทุกข์เพราะมัน

พูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่า ให้คุณ “ทำใจ”อย่างเดียวเท่านั้น หากการใส่ร้ายคุณนั้น ก่อให้เกิดผลเสียต่าง ๆ ตามมาทั้งต่องานการและคนอื่น คุณก็ไม่ควรนิ่งเฉย ควรหาทางแก้ไข เช่น พยายามชี้แจง ให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือให้ผู้อื่นรู้ว่าความจริงคืออะไร อาตมาชอบคำพูดของท่านทะไลลามะเมื่อท่านต้องเจอปัญหาคล้าย ๆ กับของคุณ

ท่านกล่าวว่า “รัฐบาลจีนกำลังสร้างภาพให้ข้าพเจ้าเป็นคนชั่วร้าย โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นชาวพุทธ มันคือโอกาสที่ดีที่ข้าพเจ้าจะได้ฝึกฝันขันติอดกลั้นต่อความคิดเห็นของผู้อื่น แต่ในฐานะของผู้นำประชาชนชาวธิเบต ข้าพเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องบอกว่าจีนกำลังกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริง”

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved