ปุจฉา-วิสัชนา > การทำแท้งที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เป็นบาปหรือไม่
กลับหน้าแรก

การทำแท้งที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เป็นบาปหรือไม่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 9 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

นมัสการค่ะ ขออนุญาตถามข้อข้องใจเรื่องการทำแท้งที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ แพทย์และพยาบาลที่ช่วยกันทำจะบาปมั๊ยค่ะ

การทำแท้งคือเป็นการทำชีวิตให้ตกล่วงไป ย่อมเป็นบาปทั้งนั้น แต่หากการกระทำนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชีวิตของแม่ ก็ย่อมเป็นบาปน้อยกว่าการฆ่าด้วยความโกรธเกลียด ส่วนกรณีที่เด็กในท้องมีความผิดปกติ ที่เกรงว่าจะกลายเป็นคนที่ไม่สมประกอบหากคลอดออกมา การทำแท้งต่อเด็กคนนั้นด้วยเจตนาที่จะป้องกันปัญหาดังกล่าว (ไม่ว่าปัญหาต่อตัวเด็กเองหรือต่อพ่อแม่ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูเขา) แม้เป็นเจตนาที่ดี ก็ยังเป็นบาปเช่นกัน

ในกรณีหลังนี้มีตัวอย่างมากมายว่า ทารกที่คลอดออกมา แม้เขามีร่างกายที่พิกลพิการ ไกลหมอไม่ได้ แต่ก็สามารถมีชีวิตและเติบโตเป็นคนที่มีความสุข และทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้ แม้ว่าเขาจะต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างมากจากพ่อแม่ แต่พ่อแม่หลายคนก็ไม่ถือเป็นภาระ กลับทุ่มเททุกอย่างให้แก่เขา ทั้งเงินทอง และที่สำคัญคือเวลาและความรัก ในที่สุดเขาก็กลายเป็นความรักและความภาคภูมิใจของพ่อแม่ได้

ดังนั้นข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างเดียวไม่อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าเขาจะกลายเป็นปัญหาเมื่อคลอดออกมา จึงไม่ควรเอาข้อบ่งชี้ดังกล่าวมาเป็นตัวตัดสินชีวิตของเด็กในท้อง ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ อย่างรอบด้านก่อนจะตัดสินใจ

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved