ปุจฉา-วิสัชนา > ทำไมคนดีต้องตายอย่างน่าอนาถ คนชั่วกลับสุขสบาย
กลับหน้าแรก

ทำไมคนดีต้องตายอย่างน่าอนาถ คนชั่วกลับสุขสบาย

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

ถามท่านครับ สงสารทหารที่โดนระเบิดเสียชีวิตทำไมคนดีถึงตายแบบนี้ วิญญาณของท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไร จะรับรู้ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น หรือว่าเป็นเวรกรรมของท่านเหล่านั้น ผมสงสารมากครับนอนๆ แล้วนึกถึงรู้สึกหดหู่สลดใจ ทำไมคนดีต้องตายอย่างน่าอนาถ คนชั่วกลับสุขสบาย เห็นข่าวทหารแล้วเศร้าใจ บางทีผมนั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วนึกถึงทหารโดยเฉพาะท่านชุมแพสงสารท่านมากครับ.....ขอบคุณครับ

ความตายไม่ว่าในลักษณะใด สามารถเกิดกับคนดีได้ทั้งนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบัน (เช่น การเลือกเป็นทหารซึ่งเป็นอาชีพที่เสี่ยงอยู่แล้ว การเสียชีวิตเพราะโดนระเบิดย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนทั่วไป) อย่างไรก็ตามอย่าสงสัยว่า ทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดี ทำชั่วทำไมกลับได้ดี ขอให้มั่นใจว่า กรรมดีย่อมส่งผลดีอย่างแน่นอน แต่ผลของกรรมนั้นจะปรากฏเมื่อใดในลักษณะใด ยากที่เราจะรู้ได้แน่ชัด เพราะกรรมนั้นมีหลายประเภท ให้ผลต่างกัน อีกทั้งผลที่เกิดขึ้นก็ช้าเร็วต่างกัน คนชั่วอาจสบายวันนี้ แต่วันหน้าย่อมต้องรับผลแห่งกรรมชั่วที่ได้ทำไว้อย่างแน่นอน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved