ปุจฉา-วิสัชนา > ศรัทธาพุทธศาสนาแต่ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ควรทำอย่างไร
กลับหน้าแรก

ศรัทธาพุทธศาสนาแต่ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ควรทำอย่างไร

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 7 เมษายน 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการพระคุณเจ้า ดิฉันมีเรื่อค้างคาในใจอยากหลุดพ้นจากบ่วงนี้ ดิฉันนับถือศาสนาพุทธ เชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในกรรมดีกรรมชั่ว แต่ดิฉันมีอคติกับพระภิกษุสงฆ์เป็นอย่างมาก จนไม่อยากไปทำบุญตักบาตร จากการที่ได้เห็นพระสงฆ์ประพฤติตัวไม่ถูกต้อง เช่นดื่มเหล้า มั่วสีกา เสพยา ชกต่อย ฆ่าฟัน ทั้งจากทีวีและเห็นเองจากพระวัดใกล้บ้าน และเห็นว่าบวชแล้วก็ไม่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกิจของสงฆ์ บางคนบวชเพราะแก่แล้วไม่มีอะไรทำ บางคนเจ็บป่วยบวชแล้วจะไดรักษาฟรี บางคนบวชหนีคุก มากมายหลายเรื่องเหลือเกิน บวชแล้วยังไปสร้างก๊กสร้างเหล่าในวัดอีก

มีเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติธรรมพยายามอธิบายเหตผลให้ฟังเพื่อลดอคติเหล่านี้ ดิฉันฟังแล้วก็เข้าใจ แต่ใจไม่สามารถหลุดพ้นบ่วงกรรมนี้ไปได้เลย ดิฉันไม่ต้องการให้มีกรรมข้อนี้ติดตัวไป ดิฉันควรทำอย่างไรดีเจ้าคะ

คุณควรเปิดโอกาสให้ตนเองได้รู้จักพระดี ที่มีศีลาจารวัตรงดงาม หรือมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสบ้าง พระดีนั้นยังมีอยู่อีกมาก คุณอาจเริ่มต้นด้วยการไปเยี่ยมเยือนวัดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคนมากกว่าสร้างวัตถุ วัดเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในต่างจังหวัด และเป็นวัดปฏิบัติ แต่ที่อยู่ในเมืองหรือชานเมือง ก็มีอยู่และหาได้ไม่ยาก การได้เห็นปฏิปทาของท่านและได้ฟังธรรมจากท่าน จะช่วยให้คุณไม่มองพระในแง่ลบเกินไป พระที่ปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนั้นมีอยู่ไม่น้อยก็จริง แต่ก็ไม่ใช่ภาพทั้งหมดของพระสงฆ์ไทยในเวลานี้ การเห็นความจริงอย่างครบถ้วนจะช่วยลดอคติในใจคุณได้และมีความรู้สึกดีกับพระมากขึ้น
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved