ปุจฉา-วิสัชนา > อยากบวชแต่ยังมีห่วง
กลับหน้าแรก

อยากบวชแต่ยังมีห่วง

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 27 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมันสการพระอาจารย์ครับ  ผมมีเรื่องอยากปรึกษาพระอาจารย์ครับ เรื่องมีอยู่ว่า ตอนนี้ผมเริ่มศึกษาฟังธรรมมะมากขึ้น ที่ฟังเป็นประจำ คือ การสอนปฎิจจสมุปบาท ของพระอาจารย์ ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ผมก็เริ่มเห็นคล้อยตามว่า "ชีวิตนี้มีแต่กองทุกข์" ผมเริ่มมีความคิด และตั้งใจว่าอยากจะเดินทางไปให้ถึงพระนิพพานในชาตินี้ ผมจึงมีความตั้งใจที่จะออกบวช แต่ปัญหาของผมมีอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑. ผมมีแฟนที่คบหากันมานานนับ ๑๐ ปี เดิมทีมีความตั้งใจว่าจะมีชีวิตคู่ร่วมกัน อีกทั้งพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายก็รู้เห็นและรับทราบแล้ว แต่เมื่อผมมีความคิดที่จะเดินทาง ไปให้ถึงพระนิพพาน ความคิดที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับแฟนมันก็หายไป เนื่องจากผมคิดว่าถ้าผมมีชีวิตคู่ ชาตินี้ผมคงเดินทางไปไม่ถึงพระนิพพานแน่ ๆ ผมเคยบอกกับแฟนไว้ว่าหลังจากเรียนจบ (ปัจจุบันผมกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก) ผมจะขอไปขวชก่อน ถ้าชอบก็คงจะบวชไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่ใช่ก็คงลาสิกขา และผมก็แอบถามไปว่าถ้าไม่สึกเขาจะทำอย่างไร เค้าก็บอกว่าก็คงอนุโมทนาด้วย (แต่ฟังแล้วเหมือนจะไม่ยินดีด้วยเท่าไหร่)

๒. ผมเคยเกริ่นกับคุณแม่ไว้ว่า หลังจากสำเร็จการศึกษาจะออกบวชแบบไม่มีกำหนดสึก แต่คุณแม่เหมือนจะไม่ยอม ผมควรทำอย่างไรดีครับ 

ปัจจุบันนี้ผมก็ยังไปมาหาสู่กับแฟนอยู่ ถ้าผมคบกับแฟน แล้วรอเวลาออกบวช ผมว่าผมก็เห็นแก่ตัวเกินไป ผมควรบอกให้เขาหาคู่ชีวิตใหม่เลยดีไหมครับ แล้วถ้าผมออกบวชไปโดยยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ แล้วก็ทิ้งครอบครับของแฟนไป อย่างนี้จะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมหรือเปล่า ผมจะกลายเป็นลูกอกตัญญูไหมครับ

ผมไม่รู้ว่าจะมีชาติไหนที่ผมได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนชาตินี้ จะมีชาติไหนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้เจอพระพุทธศาสนาเหมือนชาตินี้ จะมีชาติไหนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้เจอพระพุทธศาสนาและมีความศรัทธาในพระพุทธ เลื่อมใสในพระธรรม และเคารพในพระสงฆ์เหมือนชาตินี้
ขอพระอาจารย์โปรดชี้ทางสว่างด้วยครับ
_/\_

การตอบแทนบุญคุญพ่อแม่นั้นทำได้หลายประการ นอกจากการเลี้ยงดูท่านในยามแก่เฒ่าแล้ว การช่วยให้ท่านเห็นธรรมก็สำคัญ และสำคัญกว่าประการแรกด้วยซ้ำเพราะจะทำให้ท่านมีความสุขอย่างแท้จริง ในเรื่องนี้มีพุทธพจน์ว่า แม้บุตรประคับประคองมารดาและบิดาด้วยบ่าทั้งสองข้าง ปรนนิบัติท่านอย่างดี ทั้งนวดและอาบน้ำให้ ตลอดจนให้ท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสอง ก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณท่านอย่างถึงที่สุด การกระทำที่ได้ชื่อว่าตอบแทนท่านอย่างแท้จริงคือทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ทำให้มารดาบิดาผู้ทุศีลถึงพร้อมด้วยศีล ทำให้มารดาบิดาผู้ตระหนี่ถึงพร้อมด้วยการบริจาค ทำให้มารดาบิดาผู้ทรามปัญญา ถึงพร้อมด้วยปัญญา

อย่างไรก็ตามเมื่อคุณตั้งใจจะบวช ก็ควรเตรียมใจท่านให้พร้อมและยินดีในการบวชของคุณ อย่าให้ท่านถึงกับเป็นทุกข์ หรือกลุ้มอกกลุ้มใจเมื่อเห็นคุณบวช เรื่องนี้อาจต้องใช้เวลา ระหว่างนั้นคุณก็อย่าปล่อยใจให้ทุกข์ที่ยังไม่ได้บวช เพราะขณะที่เป็นฆราวาสก็ยังปฏิบัติธรรมได้ อย่าปล่อยใจไปอยู่กับอนาคต(วันที่จะได้บวช) จนละเลยโอกาสที่จะทำดีในปัจจุบัน

สำหรับแฟนของคุณนั้น คุณควรบอกเธอให้ทราบถึงความตั้งใจของคุณ หากเธอยังยินดีที่จะคบกับคุณต่อไป คุณก็ไม่ควรตัดรอนเธอ หากคุณบวชแล้ว เธอเลือกที่จะรอคุณ ก็เป็นการตัดสินใจของเธอเอง  คุณไม่จำเป็นต้องบอกเธอให้ไปหาคู่ชีวิตคนใหม่ เพราะการทำเช่นนั้นก็เหมือน กับคุณอยากผลักไสเธอออกไป หากเธอเห็นว่าคุณไม่ใช่คนที่เธอจะมีชีวิตคู่ด้วยแล้ว เธอก็ย่อมเดินออกไปจากชีวิตของคุณ หรือหาคนรักคนใหม่ไปเอง แต่ก่อนจะถึงตรงนั้น ควรถือว่าต่างคนต่างก็เป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกัน ช่วยส่งเสริมให้อีกฝ่ายได้เจริญก้าวหน้าในเส้นทางของตน
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved