ปุจฉา-วิสัชนา > ทำบุญอย่างไรให้ได้บริวารมาก
กลับหน้าแรก

ทำบุญอย่างไรให้ได้บริวารมาก

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 25 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
เรียนสอบถามพระอาจารย์ไพศาลค่ะ ขอรบกวนสอบถามว่าไม่ทราบว่า ต้องทำบุญอย่างไรค่ะ ถึงส่งผลให้ได้บริวารมาก กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะ

คุณคงหมายถึงการมีบริวารในชาติหน้า อาตมาคิดว่าอย่าเพิ่งสนใจชาติหน้าเลย สนใจชาตินี้ก่อนดีกว่า หากคุณหมั่นให้ทาน เสียสละ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ หนักแน่นมั่นคง มีใจเป็นธรรม คุณก็จะมีบริวารในชาตินี้ได้ไม่ยาก 

อย่างไรก็ตามอาตมาอยากแนะนำ คุณเพิ่มเติมว่าควรถือหลักพึ่งตนเอง พอใจที่จะมีตนเองเป็นที่พึ่ง อย่าเอาบริวารเป็นจุดหมายของชีวิต เพราะความสุขของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่การมีบริวารมาก คนที่มีบริวารมากแต่เป็นทุกข์ก็มีมาก 

นอกจากนั้นเวลาทำบุญ ก็ไม่ควรหวังว่าจะได้นั่นได้นี่ เพราะจะกลายเป็นการเพิ่มพูนกิเลสไป อย่าลืมว่ากิเลสกับความทุกข์นั้นไปด้วยกัน มีกิเลสมาก ก็ทุกข์มาก มีกิเลสน้อย ก็ทุกข์น้อย ดังนั้นเมื่อทำบุญก็ควรมุ่ง ลดละกิเลส ลดความเห็นแก่ตัว หรือมุ่งประโยชน์ของผู้อื่นเป็นหลัก ไม่ใช่คิดแต่ว่าทำแล้วฉันจะได้อะไร
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved