ปุจฉา-วิสัชนา > ป้องกันยุงวางไข่
กลับหน้าแรก

ป้องกันยุงวางไข่

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 24 มีนาคม 2013
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา
กราบนมัสการพระอาจารย์ กระผมอยากสอบถามพระอาจารย์ว่า ทำอย่างไรไม่ให้ยุงมาวางไข่ ในห้องอาบน้ำ เพราะตอนนี้ยุงมาวางไข่เป็นลูกน้ำเต็มไปหมด ประมาณ 100 กว่าตัวเห็นจะได้ กระผมจะเอาที่ตักปลามาช้อนออกแล้วทิ้งก็กลัวผิดศีลข้อ 1 จะช้อนออกมาเอามาเป็นอาหารให้ปลาก็กลัวผิดศีลอีก เลยไม่รู้จะทำอย่างไร ตอนนี้ด้วยความจำเป็นกระผมเ ลยต้องตักน้ำอาบทั้งที่รู้ว่าในน้ำมันมีตัวสัตว์ หรือจะหาซื้อธมกรกก็ลำบากเข้าไปอีก กังวลมาหลายวันแล้วครับพระอาจารย์ เลยตอนนี้ก่อนจะนอนก็ต้องมา นั่งสมาทานศีลอีก กลัวจะไม่บริสุทธิ์ ไม่บริบูรณ์ ขอพระอาจารย์ช่วยตอบให้ด้วยครับ กราบขอบพระคุณครับ

คุณน่าหาอะไรมาครอบหรือปิดภาชนะใส่น้ำ แต่ก่อนวัดอาตมาเคยทำอ่างเก็บน้ำในห้องน้ำ แต่มีปัญหาเรื่องยุง ก็เลยทุบทิ้ง แล้วเอาโอ่งมาใช้แทน โอ่งนั้นจุน้ำไม่มาก จึงต้องเติมน้ำอยู่เสมอ ทำให้ยุงมาวางไข่ลำบาก หาไม่ก็หาฝาปิดมาครอบไว้
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved